Jeigu esate suimti (jums taikomas kardomojo kalinimo), tardymo izoliatoriaus prižiūrėtojams ir administracijai neleidžiama jūsų atžvilgiu elgtis nežmoniškai ir žeminančiai. Jie negali naudoti bereikalingos ar perteklinės fizinės prievartos arba elgtis su jumis netinkamai kitokiu būdu. Jūs turite teisę į žmoniškas laikymo sąlygas, į medicininę pagalbą, taip pat teisę palaikyti ryšį su išoriniu pasauliu.

Apie šį skyrių

Šiame Gido skyriuje paaiškinama kaip su jumis turi būti elgiamasi ir kokios sąlygos jums turi būti sudarytos, kada tokių sąlygų nebuvimas gali lemti jūsų žmogaus teisių pažeidimą. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma