Būnant suimti, jūs turite teisę į medicininę priežiūrą, jeigu jos prireikia. 

Sveikatos patikrinimo procedūra paskyrus suėmimą

Po pristatymo į tardymo izoliatorių jus turi apžiūrėti gydytojas. Gydytojas jūsų paciento kortelėje turi aprašyti jūsų sveikatos būklę ir apžiūros rezultatus. 

Nemokama medicinos pagalba

Suėmimo laikotarpiu jūs turite teisę į valstybės apmokamą fizinę ir psichologinę medicinos pagalbą – tokią pačią, kuri teikiama ir laisvėje esantiems žmonėms. Tai reiškia, kad valstybė neprivalo mokėti už viską. Tačiau jūs taip pat turite teisę pats susimokėti už konkrečias medicinines paslaugas, už kurias valstybė neprivalo mokėti.

Kas suteiks medicinos pagalbą?

Paprastai medicinos pagalbą teikia tardymo izoliatoriaus gydytojas. Tardymo izoliatoriaus gydytojas sprendžia, ar būtina suteikti medicinos pagalbą kitur.  

Kokie gali būti žmogaus teisių pažeidimai?

Draudimas elgtis nežmoniškai ar žeminančiai 

Medicinos pagalbos trūkumas gali lemti nežmonišką ar žeminantį elgesį, ar net kankinimą. Tačiau netinkamas elgesys turi būti bent minimalaus sunkumo, kad pažeistų žmogaus teises. Vertinant, ar medicinos pagalbos trūkumas buvo nežmoniškas ar žeminantis, atsižvelgiama į tokias aplinkybes kaip kančių trukmė, fiziniai ir psichologiniai padariniai, jūsų amžius, lytis ir jūsų sveikatos būklė.

Tam, kad netinkamas elgesys būtų laikomas kankinimu, reikalingi ypač rimti ir žiaurūs veiksmai, kurie sukeltų labai dideles kančias. Skaitykite plačiau apie tai, kaip įvertinti ar buvo pažeistos jūsų teisės. 

Teisė į gyvybę

Jeigu suimtajam nesuteikiama būtinoji medicinos pagalba ir asmuo dėl to miršta, tai gali lemti teisės į gyvybę pažeidimą. Skaitykite plačiau apie tai, kaip įvertinti ar nebuvo pažeista teisė į gyvybę.  

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma