Ikiteisminio tyrimo veiksmai

Jeigu esate suimti (t.y. jums paskirtas kardomasis kalinimas), vadinasi, jūs esate laikomi įtariamuoju ar kaltinamuoju baudžiamajame procese. Jūsų suėmimo laikotarpiu policijai ar kitoms kompetetingoms valdžios institucijoms gali reikėti atlikti tam tikrus ikiteisminio tyrimo veiksmus, skirtus bylai parengti. Pavyzdžiui, policijos pareigūnai gali jus apklausti arba paprašyti dalyvauti akistatoje ar atpažįstant objektą arba asmenį. Daugiau apie ikiteisminio tyrimo veiksmus galite paskaityti Baudžiamojo proceso kodekse

Ikiteisminis tyrimas ir prievartos priemonės

Labai svarbu žinoti, kad pareigūnams draudžiama šių ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo metu nežmonišku ar žeminančiu būdu su jumis elgtis, jums grasinti ar jus kankinti. Pavyzdžiui, tai reiškia, kad pareigūnai negali jūsų mušti ar grasinti mušimu, kad išgautų iš jūsų prisipažinimą. Tačiau pareigūnai gali priversti jus laikytis įstatyme numatytų pareigų. Pavyzdžiui, jūs privalote leisti ekspertui paimti lyginamuosius pavyzdžius, tokius kaip DNR. Jeigu jūs atsisakysite bendradarbiauti, pareigūnai šiuos pavyzdžius iš jūsų paims prievarta. Tačiau svarbu žinoti, kad jiems  draudžiama panaudoti daugiau prievartos, negu reikia, norint paimti šiuos pavyzdžius.

Kūno apžiūra

Jūsų suėmimo laikotarpiu kartais yra būtina atlikti kūno apžiūrą, kurią leidžia įstatymas. Tačiau jeigu bus atliekama jūsų kūno apžiūra, ją turi atlikti tos pačios lyties, kaip ir jūs, asmuo. Draudžiama atlikti kūno apžiūrą siekiant jus pažeminti.

Kokie gali būti žmogaus teisių pažeidimai?

Draudimas elgtis nežmoniškai ar žeminančiai 

Netinkamas elgesys ikiteisminio tyrimo laikotarpiu gali pažeisti draudimą elgtis nežmoniškai ar žeminančiai, arba kankinti. Tačiau kaskart, kai jaučiatės pažeminti, nebūtinai reiškia, kad su jumis elgiamasi nežmoniškai ar žeminančiai. Jūs galite jaustis pažeminti tiesiog dėl to, kad esate suimti ir todėl jaučiatės bejėgiai ir pažeidžiami. Netinkamas elgesys turi būti bent minimalaus sunkumo, kad pažeistų žmogaus teises. Vertinant, ar su jumis buvo elgiamasi nežmoniškai ar žeminančiai, atsižvelgiama į tokias aplinkybes, kaip netinkamo elgesio trukmė, fiziniai ir psichologiniai padariniai, jūsų amžius, lytis ir jūsų sveikatos būklė. Tam, kad netinkamas elgesys būtų laikomas kankinimu, veiksmai turi būti ypač rimti ir žiaurūs bei sukelti dideles kančias. Skaitykite plačiau apie tai, kaip įvertinti, ar buvo pažeistos jūsų teisės. 

Teisė į gyvybę

Jeigu policija naudoja perteklinę, nebūtinąją jėgą, ir toks fizinės prievartos panaudojimas baigiasi sulaikytojo mirtimi, gali būti pažeista teisė į gyvybę. Skaitykite plačiau apie tai, kaip įvertinti, ar buvo pažeista teisė į gyvybę.  

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma