Jūs turite turėti galimybę pateikti skundą, jeigu galvojate, kad jūsų suėmimo laikotarpiu buvo pažeistos kurios nors jūsų teisės. 

Pirmiausia turite skųstis vietoje – Lietuvos institucijoms ir teismams. Tarptautinės ir Europos institucijos nepriims jūsų skundo, jeigu pirmiausia nebandėte skųstis vietos institucijoms. Į tarptautines ir Europos institucijas reikėtų kreiptis tik tada, jeigu, jūsų nuomone, Lietuvos institucijos nepatenkino jūsų reikalavimo ištaisyti jūsų teisių pažeidimą. 

Apie šį skyrių

Šiame Gido skyriuje paaiškinama kaip pateikti skundus Lietuvos institucijoms ir teismams. 

Apie skundų pateikimo tarptautinėms ir Europos institucijoms procedūras skaitykite skyriuje Žmogaus teisių gynimo institucijos.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma