Apskundimo teisė

Jeigu, jūsų manymu, jūsų suėmimo laikotarpiu tardymo izoliatoriaus darbuotojai ar kartu su jumis kameroje esantys suimtieji su jumis elgėsi netinkamai, jūs turite teisę apskųsti jų elgesį. Skaitykite daugiau apie netinkamą elgesį ir tam tikro elgesio pasekmes.

Kam pateikti skundą?

Netinkamą prižiūrėtojų ar kartu su jumis kameroje esančių suimtųjų elgesį galite apskųsti tardymo izoliatoriaus viršininkui. Tardymo izoliatoriaus viršininkas atsako už situacijos, susijusios su netinkamu elgesiu jūsų atžvilgiu ar nepagarba jūsų teisėms, ištyrimą. Prireikus jūsų gali paprašyti pateikti papildomus paaiškinimus arba dokumentus.

Jeigu reikia, jūsų skundas bus persiųstas kitai atsakingai institucijai ar asmeniui, atsakingam už tolesnį jūsų skundo nagrinėjimą. Jeigu netinkamas elgesys prilyginamas baudžimajai veikai, atvejis bus išnagrinėtas vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodeksu

Sprendimas ir jo apskundimas

Jūsų skundas turi būti išnagrinėtas per 20 darbo dienų. Jeigu sprendimas jūsų netenkina, jūs galite apskųsti jį Kalėjimų departamento viršininkui. Kalėjimų departamento viršininko sprendimas savo ruožtu gali būti skundžiamas apygardos administraciniam teismui. 

Kompensacija

Jeigu manote, kad dėl netinkamo elgesio tardymo izoliatoriuje buvo pažeistos jūsų teisės, jūs taip pat galite pareikalauti kompensacijos. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma