Po suėmimo jūs esate uždaromas į tardymo izoliatorių. Jūs turite teisę į žmoniškas ir nežeminančias laikymo sąlygas. Skaitykite plačiau apie sąlygas tardymo izoliatoriuje.

Bendrieji skundai

Jeigu jūs esate įsitikinęs, kad sąlygos tardymo izoliatoriuje pažeidė jūsų teises, jūs galite pateikti skundą tardymo izoliatoriaus viršininkui. 

Procedūra

Skunde turite išdėstyti visus susijusius faktus, nurodyti pažeidimų pobūdį bei kaip jie atsirado, pridėti turimus įrodymus. Atitinkama institucija nenagrinės skundo dėl kompensacijos, jeigu negalės įvertinti ar jūsų skunde nurodyti pažeidimai tikrai buvo padaryti. Prireikus institucija gali paprašyti jūsų pateikti papildomus paaiškinimus ar dokumentus. 

Apskundimas

Jūsų skundas turi būti išnagrinėtas per 20 darbo dienų. Jeigu sprendimas jūsų netenkina, jūs galite apskųsti jį Kalėjimų departamento direktoriui. Kalėjimų departamento direktoriaus sprendimas gali būti skundžiamas apygardos administraciniam teismui.  

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma