Apskundimo teisė

Jūsų suėmimo laikotarpiu ikiteisminio tyrimo institucijoms leidžiama atlikti tam tikrus ikiteisminio tyrimo veiksmus, įskaitant ir veiksmus su jumis. Skaitykite plačiau apie ikiteisminio tyrimo veiksmus

Policija, o kai kuriais atvejais prokuratūra, turi gerbti jūsų žmogaus ir procesines teises, atlikdami ikiteisminio tyrimo veiksmus. Jeigu, jūsų manymu, buvo pažeistos jūsų teisės, jūs galite apskųsti tyrime dalyvavusių asmenų elgesį ir veiksmus. 

Kokie pažeidimai gali būti padaryti ikiteisminio tyrimo metu?

Konkretūs jūsų žmogaus ir procesinių teisių pažeidimai tyrimo metu gali turėti įtakos jūsų bylos baigčiai. Pavyzdžiui, jeigu jums buvo grasinama, kad atskleistumėte informaciją, kuri apkaltina jus, arba jeigu apklausos metu nedalyvavo jūsų advokatas, arba jeigu jums nebuvo pateikti tam tikri dokumentai, su kuriais jūs turite teisę susipažinti. Jūs taip pat galite apskųsti netinkamą policijos elgesį (fizinės prievartos ar grasinimų panaudojimą) ikiteisminio tyrimo metu, nors jūs ir nemanote, kad toks elgesys turėjo poveikį jūsų bylos baigčiai.

Kam pateikti skundą?

Jūs galite apskųsti tyrimą atliekančių pareigūnų elgesį ikiteisminį tyrimą prižiūrinčiam prokurorui. Jeigu jūs nežinote, kas yra prižiūrintis prokuroras, galite adresuoti savo skundą tiesiog prokuratūrai. Jūsų skundas bus persiųstas atitinkamam asmeniui prokuratūroje. 

Skundo pateikimas ir sprendimas

Skundą galima pateikti tol, kol vyksta ikiteisminis tyrimas. Skundas turi būti išnagrinėtas per 10 dienų nuo jo gavimo.

Sprendimo apskundimas

Jeigu jūs nesutinkate su prižiūrinčio prokuroro sprendimu, jūs galite šį sprendimą apskųsti aukštesniajam prokurorui. Aukštesniojo prokuroro sprendimą galima apskųsti ikiteisminio tyrimo teisėjui. Ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Kompensacija

Jeigu manote, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo pažeistos jūsų teisės, jūs taip pat galite pareikalauti kompensacijos.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma