Teisė į teisinę pagalbą

Jeigu esate suimti, vadinasi, turite įtariamojo ar kaltinamojo statusą baudžiamajame procese. Galbūt jau prasidėjo jūsų bylos teisminis nagrinėjimas. Faktas, kad esate suimti, nereiškia, kad jūs neturite teisės pasirengti savo gynybai.

Svarbu turėti advokatą, kuris galėtų padėti jums ginčyti jūsų suėmimą ir padėti pasirengti jūsų baudžiamąjai bylai. Taigi, jūs turite teisę turėti advokatą. Pagal Lietuvoje nustatytą tvarką jus ginti baudžiamajame procese gali tik advokatai ir jų padėjėjai. Skaitykite plačiau apie gynybą teismo procese

Jūs taip pat turite teisę gintis patys. Tai reiškia, kad jūs turite teisę atsisakyti teisinės pagalbos ir naudotis visomis gynybos teisėmis savarankiškai. Skaitykite plačiau apie teisę gintis pačiam

Nemokama teisinė pagalba

Jūs visada turite teisę pasikviesti savo paties pasirinktą, privačiai nusisamdytą advokatą. Jeigu jūs nenorite privačiai nusisamdyto advokato arba neišgalite sumokėti už jo paslaugas, valstybė privalo jums nemokamai skirti advokatą. 

Advokato paskyrimo procedūra aprašyta Baudžiamojo proceso kodekse ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme

Bendravimas su advokatu

Būdamas suimtas, jūs galite laisvai susitikti su savo advokatu, tačiau privalote laikytis tardymo izoliatoriaus vidaus tvarkos taisyklių. Tardymo izoliatoriaus administracija privalo sudaryti sąlygas konfidencialiam jūsų ir advokato susitikimui. Pareigūnams neleidžiama klausytis jūsų pokalbio su advokatu arba jį stebėti naudojant vaizdo stebėjimo priemones.

Jūs taip pat turite teisę skambinti savo advokatui, rašyti jam ir gauti iš jo laiškus. Jūs turite teisę į konfidencialumą. Tai reiškia, kad tardymo izoliatoriaus personalui draudžiama klausytis jūsų pokalbių telefonu ar skaityti jūsų laiškus.   

Kokie gali būti žmogaus teisių pažeidimai?

Jeigu jums nebuvo suteikta galimybė pasikviesti advokatą ir todėl jūs negalėjote efektyviai ginčyti savo suėmimo (kardomojo kalinimo), tokiu atveju galėjo būti pažeista teisė į asmens laivę ir saugumą.  

Jeigu jums nebuvo suteikta galimybė pasikviesti advokatą ir todėl jūs negalėjote tinkamai pasiruošti savo gynybai, jeigu buvo neleistinai kišamasi ar trukdoma jūsų su advokatu bendravimui arba jums nebuvo leidžiama gintis pačiam, kada tai buvo galima, tokiu atveju galėjo būti pažeista teisė į teisingą bylos nagrinėjimą

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma