Teisminis bylos nagrinėjimas per protingą terminą

Žmogaus teisių standartai reikalauja, kad jūsų byla būtų išnagrinėta per protingą terminą arba priešingu atveju būtumėte paleisti į laisvę, kol laukiate teismo. Lietuvoje nustatytas ir Baudžiamojo proceso kodekse įtvirtintas terminas, kiek jus gali laikyti suimtus ikiteisminio tyrimo metu: 6 mėnesiai suaugusiajam ir 4 mėnesiai nepilnamečiams. Jūsų suėmimo trukmė neturi viršyti įstatyme aiškiai nustatytų terminų. 

Išimtys

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyti ilgiausi terminai gali būti pratęsiami tik išimtiniais atvejais, apygardos teismo nutartimi. Tačiau net ir šiais išimtiniais atvejais ilgiausias suėmimo terminas ikiteisminio tyrimo metu negali viršyti 18 mėnesių suaugusiems ir 12 mėnesių nepilnamečiams. Tokio pratęsimo pagrindai nurodyti Baudžiamojo proceso kodekse.

Tačiau jeigu jūsų bylos teisminis nagrinėjimas jau prasidėjo, nurodytas bendrasis suėmimo ir pratęsimo terminas netaikomas, o suėmimas gali būti pratęstas ilgesniam terminui. Ilgiausias leidžiamas terminas, kurį jūs galite išbūti suimti viso baudžiamojo proceso metu (ir ikiteisminio tyrimo, ir teisminio bylos nagrinėjimo laikotarpiais) yra du trečdaliai didžiausios bausmės už nusikaltimą, kurio padarymu jūs esate įtariamas ar kaltinamas. Jokiais atvejais jūs negalite būti laikomas suimti ilgesnį laiką.  

Pagrįstas sprendimas

Kaskart ikiteisminio tyrimo teisėjui ar teismui pratęsus jūsų suėmimo terminą, nutartyje turi būti išsamiai paaiškinta ir pagrįsta, kodėl konkrečiai jūsų atveju vis dar būtina laikyti jus suimtus. Jeigu nutartyje nenurodyti išsamūs ir konkretų atvejį pagrindžiantys motyvai, tokia nutartis gali pažeisti jūsų teises.

Kokie gali būti žmogaus teisių pažeidimai?

Suėmimas, kuris buvo pratęstas pažeidžiant įstatyme nustatytus terminus, gali lemti teisės į asmens laisvę ir saugumą pažeidimą.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma