Jūs turite teisę palikti savo kilmės šalį. Tačiau jūsų teisė atvykti į kitą šalį priklauso nuo įvairių aplinkybių, pavyzdžiui, priežasčių, kodėl išvykstate iš savo šalies arba iš šalies, iš kurios esate kilę.

Migracija apima visų rūšių žmonių judėjimą – tiek savanorišką, tiek priverstinį. Priežastys, kodėl žmonės palieka savo gimtąją šalį, paprastai vadinamos stūmimo ir traukimo veiksniais. Kai kurie žmonės yra priversti palikti savo šalį dėl konfliktų, stichinių nelaimių ar persekiojimų, o kiti migruoja į kitas šalis dėl geresnių ekonominių galimybių, dėl švietimo ar klimato.

Nėra visuotinai priimto migranto apibrėžimo.Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) žodį „migrantas“ vartoja kaip skėtinę sąvoką – asmuo, kuris dėl įvairių priežasčių laikinai ar visam laikui išvyksta iš įprastinės gyvenamosios vietos savo gimtojoje šalyje ar išvyksta į kitą šalį, laikinai ar visam laikui, dėl įvairių priežasčių. Šis terminas apima kelias žmonių kategorijas, tokias kaip darbuotojai migrantai, tarptautiniai studentai, prieglobsčio prašytojai ir kt.

Migracija, prieglobstis ir žmogaus teisės

Svarbu atskirti skirtingas migrantų kategorijas, nes jiems priklauso skirtingos teisės ir apsauga. Tarptautiniai žmogaus teisių dokumentai numato, kad visi asmenys, įskaitant migrantus, turi teisę į pagrindines žmogaus teises, tokias kaip teisė į gyvybę, laisvė nuo kankinimo, teisė į laisvę ir saugumą. Pažymėtina, kad pabėgėliai turi platesnes teises nei kitų rūšių migrantai, nes jų negina jų kilmės šalis.

Apie šį Gidą

Šis Gidas paaiškina skirtumą tarp įprastos migracijos ir pabėgėlių. Jame paaiškinami atvejai, kada turite teisę atvykti į kitą šalį, kokios yra atvykimo be teisinio pagrindo pasekmės, ir jūsų, kaip prieglobsčio prašytojo ar pabėgėlio, teisės.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma