Pagal atvykimo į šalį būdą migraciją galima skirstyti į teisėtą (reguliarią) ir neteisėtą migraciją. Teisėta migracija vyksta laikantis šalies teisės aktų reikalavimų, o neteisėta migracija reiškia atvykimą ar buvimą šalyje be galiojančio leidimo. Pažymėtina, kad dėl neteisėto atvykimo jūs neprarandate savo teisių.

Migracija ir žmogaus teisės

Visi migrantai turi teisę į pagrindines žmogaus teises ir yra saugomi pagal tarptautinius žmogaus teisių principus. Tačiau valstybės neprivalo suteikti migrantams lygių, kaip savo piliečių, teisių (pvz., teisės balsuoti) ir gali apriboti neteisėtų migrantų teises, lyginant su migrantais, teisėtai gyvenančiais šalies teritorijoje (pvz., teisė dirbti ar gauti socialinę apsaugą). 

Skirtingoms migrantų kategorijoms taip pat suteikiamos specialios teisės.

pavyzdys Ypatingos migrantų darbuotojų teisės yra išdėstytos Jungtinių Tautų  tarptautinėje konvencijoje dėl visų migruojančių darbuotojų ir jų šeimų teisių apsaugos, kurią, deja, ratifikavo tik nedaugelis valstybių. Konkrečios prekybos žmonėmis aukų teisės ir informacija apie tokių asmenų apsaugą išdėstyta Protokole dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, kuris papildo Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma