Galimybė naudotis prieglobsčiu

Jūs galite kreiptis dėl prieglobsčio pasienyje arba valstybės, kurioje norite prašyti prieglobsčio, teritorijoje.

Prašymo pateikimas

Pagal ES prieglobsčio teisę, prieglobsčio prašymai gali būti teikiami ES valstybių narių teritorijose, pasienyje, teritoriniuose vandenyse ar tranzito zonose. ES Prieglobsčio procedūrų direktyva neįtraukia prašymų, pateiktų valstybių narių diplomatinėse atstovybėse už jų teritorijos ribų, tai taip pat pabrėžė ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.

Jūs turi būti šalyje, kurioje prašote prieglobsčio

Tam, kad galėtumėte pateikti prašymą dėl prieglobsčio, jums reikia būti valstybės, kurioje norite kreiptis dėl prieglobsčio, teritorijoje ar pasienyje. Jei iš savo šalies nuotoliniu būdu susisieksite su Lietuvos ar kitos saugios šalies institucijomis, jos negalės svarstyti jūsų prašymo ar organizuoti jūsų atvykimo.

Pasienyje

Savo norą kreiptis dėl prieglobsčio galite išreikšti valstybės sienos apsaugos punkte. Prašymas turi būti registruojamas iškart po to, kai pareiškiate norą gauti tarptautinę apsaugą, bet ne vėliau kaip per 24 valandas.

Valstybės viduje

Savo norą kreiptis dėl prieglobsčio galite pareikšti kompetentingai nacionalinei institucijai valstybės teritorijoje. Lietuvoje – Migracijos departamentui ir Valstybės sienos apsaugos tarnybai.

Reikiami dokumentai

Kai pateiksite prieglobsčio prašymą, pirmiausia turite pateikti visus reikiamus dokumentus jūsų tapatybei ir kelionei nustatyti, taip pat įrodymus, pagrindžiančius jūsų prieglobsčio prašymą. Tada būsite nufotografuotas ir bus paimti jūsų pirštų atspaudai, paprašyta pateikti paaiškinimą dėl jūsų atvykimo į Lietuvą ir pateikti prieglobsčio prašymo priežastis.