Kaip skųstis

Jūs turite teisę į veiksmingą teisių gynimo priemonę dėl neigiamo sprendimo dėl prieglobsčio suteikimo, atsisakymo leisti atvykti ar bet kurios kitos situacijos, susijusios su jūsų žmogaus teisių pažeidimu.

Teisinga skundo pateikimo procedūra priklauso nuo žmogaus teisių pažeidimo rūšies. Jei pažeidimas įvyko dėl neteisėto Migracijos departamento ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos sprendimo, sprendimą galite ginčyti administraciniame teisme. Šie sprendimai gali apimti:

  • neigiamą sprendimą dėl prieglobsčio suteikimo
  • nutarimą laikyti prieglobsčio prašymą nepriimtinu arba nutarimą perduoti jūsų prašymą nagrinėti kitai ES valstybei narei pagal Dublino procedūrą
  • sprendimą atšaukti jūsų tarptautinės apsaugos statusą
  • sprendimą atmesti jūsų prašymą dėl šeimos susijungimo
  • nurodymą išvykti iš Lietuvos ir draudimą atvykti į Lietuvą

Žmogaus teisių pažeidimai prieglobsčio procedūros metu gali pasireikšti ir kitais būdais. Pvz., pažeidimų gali atsirasti dėl netinkamų jūsų gyvenimo sąlygų arba dėl netinkamo institucijų elgesio. Tokiais atvejais turėtumėte vadovautis atitinkamais skundų teikimo būdais.

Svarbu nepamiršti, kad pirmiausia turėtumėte kreiptis į Lietuvos institucijas ir teismus. Kreiptis į tarptautines ir Europos institucijas galite tik išnaudoję visas apskundimo galimybes Lietuvoje.

Apie šį skyrių

Šiame Gido skyriuje bus paaiškinta, kaip teisme apskųsti neigiamą sprendimą dėl prieglobsčio ar kitus sprendimus, kaip kreiptis dėl nemokamos valstybinės teisinės pagalbos ir kaip pateikti skundus, jei jūsų žmogaus teisės buvo pažeistos prieglobsčio procedūros metu.