Prieglobsčio procedūros metu Migracijos departamentas ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba turi individualiai ir nešališkai peržiūrėti jūsų prieglobsčio prašymą, patikrindami pateiktų įrodymų ir informacijos teisingumą, jūsų teiginių patikimumą, ir atlikti visus būtinus procesinius veiksmus.

Terminai

Jūsų prieglobsčio prašymas turi būti peržiūrėtas per tris mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. Terminas gali būti pratęstas esant ribotoms įstatyme išvardytoms aplinkybėms, jei prašymas susijęs su sudėtingais faktiniais ar teisiniais klausimais. Terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip trims mėnesiams.

Aiškiai nepagrįstas tarptautinės apsaugos prašymas gali būti peržiūrėtas pagreitinta tvarka, taip pat ir pasienyje. Pagal pagreitintą procedūrą prašymas peržiūrimas per septynias darbo dienas. Terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip trims darbo dienomis.

Procedūros elementai

Esminė procedūros dalis yra pokalbis, kurio metu jums suteikiama galimybė pateikti faktus ir paaiškinti aplinkybes, kurios paskatino kreiptis dėl tarptautinės apsaugos. Pokalbis yra įrašomas ir sudaromas jo nuorašas. Prireikus atsakingos institucijos gali atlikti daugiau nei vieną interviu arba po interviu pateikti papildomų klausimų.

Jei Migracijos departamentas ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba mano, kad tai yra svarbu vertinant jūsų prieglobsčio prašymą, jie gali surengti medicininę apžiūrą, kad nustatytų buvusio persekiojimo požymius. Medicininei apžiūrai atlikti reikalingas jūsų sutikimas.

Turite kuo greičiau pateikti visus dokumentus, susijusius su priežastimis, dėl kurių kreipėtės dėl tarptautinės apsaugos, taip pat nurodančius jūsų kilmę ir kitus su jūsų prašymu susijusius aspektus.

Gali būti, kad kaip prieglobsčio prašytojas negalite patvirtinti savo teiginių dokumentais ar kitais įrodymais. Šiuo atveju svarbiausia yra įvertinti jūsų teiginių patikimumą ir palyginti juos su turima informacija apie jūsų kilmės valstybę. Europos Žmogaus Teisių Teismas patvirtino, kad renkant įrodymus svarbu atsižvelgti į visus sunkumus, su kuriais prieglobsčio prašytojai gali susidurti kitoje valstybėje.

pavyzdys Jūs pabėgote iš savo valstybės dėl įkalinimo grėsmės už tai, kad esate žmogaus teisių aktyvistas, kad skleidžiate nuomonę, kurios jūsų valstybės vyriausybė netoleruoja. Neturite jokių dokumentinių įrodymų apie elgesį, kurį taikė valdžios institucijos, ir negalite pateikti jūsų suėmimo dokumentų, tačiau jūsų teiginiai yra tikri, nuoseklūs, susiję su informacija apie jūsų kilmės valstybę. Taip pat jūs pateikiate nuotraukas, įrodančias jūsų dalyvavimą žmogaus teisių organizacijos veikloje. Tokiu atveju valstybės, į kurią kreipiatės dėl prieglobsčio, institucijos, norėdamos atmesti jūsų prašymą, neturėtų remtis dokumentinių įrodymų trūkumu.

Sprendimų priėmimas

Jei Migracijos departamentas nusprendžia, kad jūsų prieglobsčio prašymas yra nepagrįstas, prieš priimant sprendimą jums turi būti suteikta galimybė pateikti savo prieštaraujančius argumentus žodžiu arba raštu. Jei Migracijos departamentas priima neigiamą sprendimą, jis privalo pateikti priežastis raštu jums suprantama kalba.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma