Jei Migracijos departamentas atsisako suteikti jums tarptautinę apsaugą, turite dvi galimybes: apskųsti sprendimą arba išvykti iš Lietuvos.

Nurodymas išvykti

Neigiamas sprendimas dėl prieglobsčio suteikimo paprastai priimamas kartu su nurodymu išvykti iš valstybės (išsiuntimo įsakymas). Nurodymas išvykti negali būti vykdomas tol, kol nebus priimtas galutinis sprendimas dėl prieglobsčio prašymo. Sprendimas laikomas galutiniu, jei jis nebuvo apskųstas arba kai administracinis teismas atmetė jūsų skundą.

Nurodyme išvykti gali būti nurodytas savanoriško įpareigojimo išvykti įvykdymo terminas arba nurodymas išvykti gali būti įvykdomas nedelsiant, priėmus galutinį sprendimą dėl prieglobsčio. Savanoriškas terminas nenustatomas, jei, pvz., Migracijos departamentas mano, kad yra pabėgimo pavojus arba jei prieglobsčio prašytojas proceso metu pateikė melagingą informaciją ar suklastotus dokumentus.

Draudimas atvykti

Pagal Įstatymą dėl užsieniečių teisinės padėties, įprastas nurodymas išvykti apima draudimą atvykti penkeriems metams, nebent Migracijos departamentas mano, kad tai neproporcinga.

Kiekvienu atskiru atveju turi būti apsvarstyta, ar reikia nustatyti draudimą atvykti ir ar draudimo trukmė yra proporcinga. Migracijos departamentas, priimdamas šiuos sprendimus, turi pateikti pagrįstą argumentaciją.

Savanoriškas grįžimas

Jei norite savo noru grįžti į savo gimtąją šalį, išvykimą turite suderinti su Migracijos departamentu. Dėl paramos ir pagalbos turite galimybę kreiptis į Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) biurą Lietuvoje. TMO savanoriško pagalbinio sugrįžimo ir reintegracijos programa siūlo informaciją ir konsultacijas grįžimo klausimais, pagalbą organizuojant keliones ir perkant kelionės bilietus, taip pat galimą reintegracijos paramą jūsų gimtojoje šalyje.

Apskundimas

Jei nenorite išvykti savo noru, turite galimybę pateikti skundą administraciniam teismui dėl Migracijos departamento sprendimo. Jūs turite teisę likti Lietuvoje, kol administracinis teismas priims sprendimą. Vėliau, norėdami likti Lietuvoje iki teismo proceso pabaigos visose teismo instancijose, turite prašyti teismo leidimo likti Lietuvoje. Skaitykite daugiau apie apskundimą.

Išsiuntimas

Jei jūsų skundas yra nesėkmingas ir jūs nebeturite teisinio pagrindo likti Lietuvoje, nurodymas išvykti gali būti įvykdytas jus sulaikius ir išsiuntus atgal į gimtąją šalį. Tokiu atveju būsite sulaikytas ne kaip prieglobsčio prašytojas, bet kaip neteisėtas migrantas, jūsų statusui pasikeitus po to, kai Migracijos departamento sprendimas įsigaliojo. Skaitykite daugiau apie sulaikymą imigracijos kontekste.