Pagal Prieglobsčio procedūrų direktyvą ir Įstatymą dėl užsieniečių teisinės padėties jūs privalote bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis nagrinėjant jūsų prieglobsčio prašymą. Tad privalote:

  • teikti Migracijos departamentui ir Valstybės sienos apsaugos tarnybai žodinę ir rašytinę informaciją bei paaiškinimus, susijusiu su jūsų prašymu
  • pateikti visus jūsų turimus dokumentus ir kitus įrodymus, susijusius su prašymu, įskaitant informaciją apie turimą pinigų sumą ir savo nekilnojamąjį turtą Lietuvoje
  • sudaryti sąlygas tikrinti jūsų asmeninius daiktus ir jus pačius bei leisti deponuoti jūsų dokumentus ir asmeninius daiktus
  • bendradarbiauti gaunant dokumentus, įrodančius aplinkybes, pateiktas jūsų prašyme
  • leisti ištirti jūsų sveikatos būklę visuomenės sveikatos apsaugos tikslais
  • fotografuoti, imti pirštų atspaudus ir paimti DNR pavyzdžius
  • bendradarbiauti renkant informaciją, reikalingą jus identifikuoti ir patvirtinti jūsų tapatybę
  • laikytis įstatymų numatytų priežiūros priemonių
  • atvykti į Migracijos departamentą ir Valstybės sienos apsaugos tarnybą atlikti procesinių veiksmų

Prieglobsčio procedūros metu jums neleidžiama išvykti iš valstybės, kurioje kreipėtės dėl tarptautinės apsaugos.