Teigiamas sprendimas reiškia, kad jums buvo suteiktas pabėgėlio statusas arba papildoma apsauga. Jei jums suteikiamas pabėgėlio statusas, jūs gaunate leidimą gyventi Lietuvoje 5 metus. Jei jums suteikiama papildoma apsauga, gaunate leidimą gyventi 1 metus. Abiem atvejais leidimas gyventi gali būti pratęstas, jei asmeninės aplinkybės nesikeičia. Jums reikia kreiptis dėl leidimo gyventi pratęsimo likus keturiems mėnesiams iki jo galiojimo pabaigos.

ES Kvalifikacijų direktyva ir Įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties be teisės į tarptautinę apsaugą suteikia jums ir kitų teisių.

Įsidarbinimo galimybė

Tarptautinės apsaugos gavėjai turi teisę dirbti ar užsiimti savarankiška veikla iš karto po apsaugos suteikimo. Tokios veiklos, kaip su užimtumu susijusios suaugusiųjų švietimo galimybės, profesinis mokymas, įskaitant įgūdžių tobulinimo kursus, praktika ir Užimtumo tarnybos teikiamos konsultavimo paslaugos, tarptautinės apsaugos gavėjams siūlomos tomis pačiomis sąlygomis kaip ir Lietuvos piliečiams.

Prieiga prie švietimo

Visi nepilnamečiai, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga, turi visas galimybes naudotis švietimo sistema tomis pačiomis sąlygomis kaip ir Lietuvos piliečiai. Suaugusieji, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga, turi galimybę naudotis bendra švietimo sistema tomis pačiomis sąlygomis kaip ir teisėtai Lietuvoje gyvenantys trečiųjų šalių piliečiai.

Galimybė naudotis kvalifikacijų pripažinimo procedūromis

Valstybės narės privalo užtikrinti vienodą požiūrį į tarptautinės apsaugos gavėjus ir šalies piliečius vykdant užsienio diplomų pažymėjimų, sertifikatų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pripažinimo procedūras. Tarptautinės apsaugos gavėjams, negalintiems pateikti dokumentinių savo kvalifikacijos įrodymų, turi būti suteikta galimybė naudotis atitinkamomis ankstesnio mokymosi vertinimo, patvirtinimo ir akreditavimo schemomis.

Socialinė gerovė

Tarptautinės apsaugos gavėjai turi teisę į būtiną socialinę paramą, teikiamą Lietuvos piliečiams. Socialinė pagalba, teikiama papildomos apsaugos statuso gavėjams, gali būti apribota pagrindine pagalba, kuri teikiama tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Lietuvos piliečiams.

Sveikatos apsauga

Tarptautinės apsaugos gavėjai turi teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas tomis pačiomis sąlygomis kaip ir Lietuvos piliečiai.

Galimybė apsigyventi

Tarptautinės apsaugos gavėjai turi teisę gauti apgyvendinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir kiti teisėtai Lietuvoje gyvenantys trečiųjų šalių piliečiai.

Judėjimo laisvė

Tarptautinės apsaugos gavėjai turi judėjimo laisvę šalyje tokiomis pačiomis sąlygomis ir taikant tuos pačius apribojimus kaip ir kitiems teisėtai Lietuvoje gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams. Tarptautinės apsaugos gavėjai turi teisę keliauti 90 dienų Europos Sąjungoje per 180 dienų laikotarpį. Atvykimo į valstybę, esančią už ES ribų, reikalavimai skiriasi pagal valstybę, į kurią atvykstama.

Galimybė naudotis integracijos priemonėmis

Suteikus tarptautinę apsaugą, Migracijos departamentas prašo tarptautinės apsaugos gavėjų dalyvauti adaptacijos programoje, kurioje pateikiami atsakymai į klausimus apie praktinius gyvenimo Lietuvoje aspektus ir mokoma pagrindinių lietuvių kalbos įgūdžių.