Turite teisę mėgautis gyvenimu nesusidurdami su neapykantos nusikaltimais ir (ar) neapykantos kalba. Deja, neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba yra plačiai paplitę. Šios veikos daromos tiek privačių asmenų, tiek ir valstybės atstovų. Todėl svarbu atpažinti neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos atvejus ir žinoti kaip ginti savo teises.

Neapykantos kalba ir neapykantos nusikaltimai turi bendrų bruožų. Abi šios veikos yra motyvuotos neapykanta bei netolerancija, nukreipta prieš individus ar grupes dėl jų išskirtinių bruožų.

Neapykantos kalba yra bet kokia neapykantos ir prievartos, nukreiptos į asmenį ar jų grupę, kurstymo, skleidimo ar pateisinimo forma, pagrįsta tam tikrais požymiais. Neapykantos kalba nėra saugoma saviraiškos laisvės. Todėl tokiai kalbai galima teisėtai užkirsti kelią ir už ją bausti.  

pavyzdys Grupė asmenų organizavo nesankcionuotą mitingą šalia vietinės bažnyčios. Šio mitingo dalyviai šūkavo įvairias įžeidžiančias frazes, nukreiptas į praeinančius katalikus.

Neapykantos nusikaltimai yra baudžiamosios veikos, nukreiptos prieš tam tikras visuomenės grupes. Šie nusikaltimai iš kitų išsiskiria dėl savo neapykantos motyvo. 

pavyzdys Buvo įsilaužta į tos pačios lyties poros butą ir suniokotas turtas. Kaltininkas bute paliko raštelį su homofobiniais užrašais.

Neapykantos nusikaltimai, neapykantos kalba ir žmogaus teisės

Neapykantos nusikaltimai bei neapykantos kalba prieštarauja demokratinės visuomenės pagrindinėms vertybėms. Šios veikos bando pateisinti tam tikrų visuomenės grupių netoleranciją tik dėl jų bruožų. Neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos skleidimo situacijose gali būti paveikta daug žmogaus teisių. Pavyzdžiui, teisė į gyvybę, kankinimų, nežmoniško ir žeminančio elgesio draudimas, teisė į teisingą teismą, saviraiškos laisvė, teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą.

Apie šį Gidą

Šis Gidas paaiškins, kaip atpažinti neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą. Taip pat jūsų teises, jei susiduriate su neapykantos nusikaltimu ar neapykantos kalba.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma