Neapykantos nusikaltimai

Neapykantos nusikaltimai – baudžiamosios veikos, nukreiptos prieš tam tikras visuomenės grupes. Šie nusikaltimai nuo kitų skiriasi dėl savo motyvo. Neapykantos nusikaltimai gali pasireikšti įvairiomis formomis.

Nusikalstamos veikos ir kiti teisės pažeidimai yra kasdieniai dalykai. Tačiau į nusikaltimus ir kitus pažeidimus su neapykantos motyvu turi būti žiūrima rimčiau, nes šie yra pavojingesni.

pavyzdys Romų bendruomenės centro užpuolimas, siekiant išgąsdinti romų tautybės asmenis.

Įvykus neapykantos nusikaltimui, valstybė turi ne tik pozityvią pareigą aktyviai imtis veiksmų, kad nusikaltimas būtų kruopščiai ištirtas, tačiau ir užtikrinti, kad būtų atskleistas neapykantos motyvas. Valstybė taip pat turėtų imtis veiksmų, kad asmenys ir grupės, kurie buvo paveikti neapykantos nusikaltimo, neprarastų pasitikėjimo atsakingomis institucijomis, saugančiomis asmenis.

Neapykantos nusikaltimai turi žymų poveikį nukentėjusiesiems, nes šios veikos yra nukreiptos į nukentėjusiųjų tapatybę. Nukentėjusieji jaučiasi pažeidžiami ir patiria didesnę psichologinę žalą, nei kitų nusikaltimų atveju. Neapykantos nusikaltimai taip pat gali įbauginti bendruomenę, kuri pasižymi tokia pat tapatybe kaip ir nukentėjusysis.

pavyzdys Jei musulmonų bendruomenės centras patiria išpuolį, tikėtina, kad musulmonų bendruomenė izoliuosis, atšaukdama bendruomenės renginius, uždarydama maldos namus visuomenei ir imdamasi kitų veiksmų, kad apsaugotų save.

Neapykantos nusikaltimai ir žmogaus teisės

Nuo neapykantos nusikaltimų dažniausiai nukenčia pažeidžiamos socialinės grupės. Todėl neapykantos nusikaltimai gali sukelti dar didesnį visuomenės pasidalijimą. Tai lemia poreikį, kad neapykantos nusikaltimai nebūtų traktuojami kaip eilinės nusikalstamos veikos. Šie nusikaltimai reikalauja specialių prevencinių priemonių bei specialių įgūdžių jiems atpažinti, tirti ir pagalbai nukentėjusiesiems teikti.

Nukentėjusiųjų teisių neužtikrinimas gali lemti teisės į gyvybę, nežmoniško ir žeminančio elgesio draudimo, teisės į teisingą teismą ir diskriminacijos draudimo pažeidimus.

Apie šį skyrių

Šiame skyriuje galite sužinoti, kurie teisės pažeidimai gali būti laikomi neapykantos nusikaltimais, taip pat apie atsakomybę, nukentėjusiuosius ir kaip gauti pagalbą.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma