Kas yra neapykantos nusikaltimai?

Veika turi turėti du elementus, kad ją būtų galima laikyti neapykantos nusikaltimu – tai turi būti nusikalstama veika, įtvirtinta įstatyme, ir veika turi būti padaryta egzistuojant neapykantos motyvui. Neapykantos nusikaltimai yra laikomi ekstremalia diskriminacijos forma.

Veika

Pirmasis neapykantos nusikaltimų elementas yra veika. Neapykantos nusikaltimas nėra unikali nusikalstama veika – t. y. turi būti įvykdyta kita nusikalstama veika prieš asmenį ar asmenų grupę. Toks teisės pažeidimas gali būti įvairių formų, tačiau pažeidimą turi apibrėžti įstatymas. Tam tikrais atvejais tai gali būti ne tik nusikalstamos veikos, tačiau ir administraciniai nusižengimai bei kitos neteisėtos veikos.

pavyzdys Neapykantos nusikaltimų pagrindas gali būti tokios nusikalstamos veikos kaip grasinimai, fiziniai išpuoliai, išprievartavimas, nužudymas, turto niokojimas ir kita.

Skaitykite daugiau apie skirtingas atsakomybės formas.

Motyvas

Kai nustatoma, kad įvykdyta nusikalstama veika, turi būti nustatytas motyvas. Neapykantos nusikaltimai padaromi dėl neigiamo požiūrio į tam tikras visuomenės grupes. Šis bruožas neapykantos nusikaltimus išskiria iš kitų neteisėtų veikų. Neapykantos nusikaltimų atveju kaltininkas pasirenka nukentėjusįjį dėl pastarojo tam tikrų bruožų. Tokie bruožai gali būti, pvz., kalba, religija, etninė kilmė, rasė, lytis, seksualinė orientacija ar kita.

svarbu Nors dažniausiai nuo neapykantos nusikaltimų nukenčia asmenys, priklausantys mažumoms, tačiau nuo neapykantos nusikaltimų gali nukentėti ir asmenys, kurie būtų laikomi sudarančiais daugumą visuomenėje.

Neapykantos nusikaltimų taikinys gali būti vienas ar daugiau asmenų bei turtas, susijęs su tam tikra visuomenės grupe ar grupės atstovais.

pavyzdys Įvykus tyčiniam gėjų klubo padegimui, valstybė turėtų ištirti, ar šis įvykis turėtų būti laikomas neapykantos nusikaltimu. Tačiau toks incidentas būtų laikomas neapykantos nusikaltimu tik tuo atveju, jeigu padegėjai klubą padegė dėl savo neigiamo požiūrio į LGBT+ bendruomenę ar šios bendruomenės narius.

Skaitykite daugiau apie nukentėjusiuosius bei neapykantos nusikaltimų pagrindus.

Valstybės pareigos

Dar prieš įvykstant neapykantos nusikaltimams, valstybė turi pareigą apsaugoti asmenis nuo tokių teisės pažeidimų ir užtikrinti bendrą tvarką ir saugumą visuomenėje.

Įvykus neapykantos nusikaltimui, atitinkamos institucijos turėtų užtikrinti efektyvų tyrimą, siekdamos atskleisti įvykio detales ir atsakingus asmenis. Neapykantos nusikaltimų atveju valstybė turi papildomų pareigų – atsakingos institucijos turi užtikrinti, kad tyrimas būtų vykdomas kruopščiai ir be neigiamų nuostatų prieš nukentėjusįjį. Svarbiausia, valstybė turi imtis visų pagrįstų veiksmų, kad būtų atskleistas neapykantos motyvas, ir įvertinti, ar tai turėjo reikšmės įvykiui.

Atsižvelgdama į tai, kad neapykantos nusikaltimai paveikia ne tik nukentėjusiuosius, tačiau ir visą bendruomenę, kurios nariai turi tokių pat požymių, kaip ir nukentėjusieji, valstybė turėtų imtis priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti paveiktos grupės pasitikėjimą atsakingomis institucijomis ir jų gebėjimu apsaugoti.

Kokie gali būti žmogaus teisių pažeidimai?

Neapykantos nusikaltimai gali turėti įtakos kelioms nukentėjusiojo bei kaltininko žmogaus teisėms.

Teisė į gyvybę bei nežmoniško ir žeminančio elgesio draudimas

Valstybė turi užtikrinti nukentėjusio žmogaus teises. Tai apima pareigą tinkamai ištirti neapykantos nusikaltimus ir suteikti pagalbą. Jeigu policija netinkamai reaguoja į neapykantos nusikaltimą, tai gali lemti teisės į gyvybę ar nežmoniško ar žeminančio elgesio draudimo pažeidimą.

pavyzdys Jeigu asmuo buvo nužudytas, valstybė turi pareigą atlikti efektyvų tyrimą, kad būtų atskleistos įvykio detalės ir, jei įmanoma, identifikuoti atsakingi asmenys.

Teisė į teisingą teismą

Jei valstybės institucijos, tiriančios neapykantos nusikaltimą, arba teismai nesilaiko procedūrų, nustatytų teisės aktuose, arba teismo procesas užtrunka per ilgai, tai gali pažeisti teisę į teisingą teismą.

Kaltininko žmogaus teisės taip pat daugiausia yra susijusios su teise į teisingą teismą.

pavyzdys Asmuo negali būti laikomas padariusiu neapykantos nusikaltimą, iki įsigalios teismo nuosprendis. Tai vadinama nekaltumo prezumpcija.

Diskriminacijos draudimas

Neapykantos nusikaltimai gali būti laikomi ekstremalia diskriminacijos forma. Valstybės nesugebėjimas reaguoti į neapykantos nusikaltimus su atitinkamu kruopštumu gali lemti diskriminacijos draudimo pažeidimą kartu su kitų žmogaus teisių pažeidimais.

Šis puslapius naudoja "sausainiukus" (angl. cookies). Sužinokite daugiau.

×