Neapykantos nusikaltimų pagrindai

Neapykantos nusikaltimai gali būti laikomi ekstremalia diskriminacijos forma. Tai taip pat reiškia, kad neapykantos nusikaltimai remiasi diskriminacijos pagrindais. Svarbu žinoti šiuos pagrindus, kad galėtumėte atpažinti neapykantos nusikaltimus.

Neapykantos nusikaltimai įvykdomi, nes kaltininkas pasirenka nukentėjusįjį dėl pastarojo bruožų. Lietuvos įstatymai neapykantos nusikaltimais laiko tas veikas, kurios įvykdytos dėl neapykantos dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės kilmės, tautybės, kalbos, socialinio statuso, religijos ar įsitikinimų.

Amžius

Jei asmuo tampa nukentėjusiuoju dėl savo amžiaus, tai gali būti laikoma neapykantos nusikaltimu. „Amžius“ reiškia konkretaus asmens amžių, asmens priklausymą tam tikram amžiaus tarpsniui, buvimą jaunu ar senu.

pavyzdys Jaunimo centro išpuolio metu kaltininkas šūkavo neigiamas frazes apie jaunimą. Dauguma centro lankytojų buvo jauni studentai.

Skaitykite daugiau apie diskriminaciją dėl amžiaus.

Lytis

Jei asmuo tampa nukentėjusiuoju dėl savo biologinės ar socialinės lyties bei lyties išraiškos, tai gali būti laikoma neapykantos nusikaltimu. „Biologinė lytis“ reiškia asmens biologines savybes. „Socialinė lytis“ yra susijusi su vaidmenimis, kuriuos visuomenė priskiria vienai ar kitai lyčiai. „Lyties išraiška“ reiškia asmens bruožus, kurie susiję su lytimi – elgesį, manierizmus, pomėgius ir išvaizdą.

pavyzdys Asmuo sumušamas dėl to, kad dėvėjo sijoną valstybėje, kurioje sijonus įprastai dėvi kitos lyties asmenys.

Skaitykite daugiau apie diskriminaciją dėl lyties.

Seksualinė orientacija

Jei asmuo tampa nukentėjusiuoju dėl savo seksualinės orientacijos, tai gali būti laikoma neapykantos nusikaltimu. Seksualinė orientacija nurodo, kam asmuo jaučia potraukį. Asmuo, jaučiantis potraukį kitai lyčiai, vadinamas heteroseksualiu, tai pačiai lyčiai – homoseksualiu, kelioms lytims – biseksualiu.

pavyzdys Buvo įsilaužta į gėjų poros butą ir suniokotas ten buvęs turtas. Kaltininkas bute paliko laišką su homofobiniais įžeidimais.

Skaitykite daugiau apie diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos.

Negalia

Jei asmuo tampa nukentėjusiuoju dėl savo (ne)galios, tai gali būti laikoma neapykantos nusikaltimu. Asmenimis su negalia gali būti laikomi asmenys, turintys ilgalaikių fizinių, psichinių, intelektinių ar juslinių sutrikimų (pvz., dėl pagydomos ar nepagydomos ligos).

pavyzdys Asmuo su judėjimo negalia užpuolė asmenį be negalios. Policija, atlikdama tyrimą, nustatė, kad kaltininkas socialiniuose tinkluose dalinosi įrašais su neapykantos kalba prieš asmenis, kurie neturi negalios.

Skaitykite daugiau apie diskriminaciją dėl negalios.

Rasė, etninė kilmė, tautybė, kalba

Jei asmuo tampa nukentėjusiuoju dėl savo rasės, etninės kilmės, tautybės ar kalbos, tai gali būti laikoma neapykantos nusikaltimu.

„Rasinė ar etninė kilmė“ reiškia žmonių grupę, kurie apibrėžiami pagal rasę, odos spalvą (tamsesnę ar šviesesnę odą), kilmę, tautinę ar etninę kilmę. Kartais kilmė gali būti pagrįsta bendru istorijos supratimu, teritorine kilme (regionine ar nacionaline), ypatingais kultūriniais bruožais, kalba ar religija, bendru pojūčiu dėl priklausymo bendruomenei, etninei daugumai ar mažumai, pavyzdžiui, lietuvių, latvių, rusų, žydų ar romų kilmės asmenys.

„Kalba“ reiškia asmens gimtąją kalbą, asmens žinias ir įgūdžius, susijusius su oficialia valstybine kalba ar bet kuria kita kalba. Tai taip pat gali reikšti kalbos vartojimo bruožus, pvz., akcentą, žodyno dydį ar sintaksę.

„Tautybė“ reiškia asmens priklausymą tam tikrai tautai, dažnai siejamai su tam tikra valstybe. Kai kurie asmenys neturi sąsajos su jokia valstybe.

pavyzdys Kaltininkas susprogdino bombą oro uoste, nes nekenčia visų užsieniečių, kurie imigruoja į valstybę.

Skaitykite daugiau apie diskriminaciją dėl rasės ir etninės kilmės ar kalbos.

Socialinis statusas

Jei asmuo tampa nukentėjusiuoju dėl savo socialinio statuso, tai gali būti laikoma neapykantos nusikaltimu. „Socialinis statusas“ reiškia asmens padėtį, asmens turimą pagarbą ar kompetenciją visuomenėje.

pavyzdys Bedarbio mašina buvo sugadinta ir ant jos paliktas raštelis, kuriame nurodoma, kad nukentėjęs asmuo turėtų susirasti darbą ir baigti švaistyti valstybės finansus.

Religija ar įsitikinimai

Jei asmuo tampa nukentėjusiuoju dėl savo religijos ar įsitikinimų, tai gali būti laikoma neapykantos nusikaltimu. „Religija ar įsitikinimai“ reiškia asmens priklausymą arba nepriklausymą tam tikrai religinei bendruomenei, religinės patirties turėjimą arba neturėjimą, kitus (įprastai filosofinius ar politinius) įsitikinimus, ar asmuo išpažįsta religiją, palaiko tam tikrus įsitikinimus.

pavyzdys Įprastos maldos metu į mečetę įsiveržė užpuolikas. Po šio išpuolio policija kaltininko bute rado antiislaminių plakatų.

Skaitykite daugiau apie diskriminaciją dėl religijos ar įsitikinimų.

Keli pagrindai

Asmuo gali tapti nukentėjusiuoju nuo neapykantos nusikaltimo dėl kaltininko neigiamo požiūrio į kelias asmens savybes tuo pat metu.

pavyzdys Per pasivaikščiojimą parke buvo užpulta tos pačios lyties romų kilmės pora. Išpuolio metu kaltininkas šūkavo neigiamus posakius apie nukentėjusių tautybę ir seksualinę orientaciją.

Šis puslapius naudoja "sausainiukus" (angl. cookies). Sužinokite daugiau.

×