Pilietinis dalyvavimas apima daug įvairių aspektų, apibrėžiančių viešąjį piliečio gyvenimą. Tai apima kiekvieno piliečio teisę dalyvauti tvarkant viešuosius reikalus, teisę balsuoti ir būti išrinktam, taip pat teisę naudotis viešosiomis paslaugomis. Ši teisė yra labai svarbi demokratijai siekiant užtikrinti, kad viešųjų įstaigų priimtus sprendimus patvirtintų jiems pritariantys žmonės. Pilietinis dalyvavimas taip pat prisideda prie visuomenės vienybės ir padeda piliečiams jaustis labiau įtrauktiems į visuomenę ir visuomeninį gyvenimą.

Pilietinis dalyvavimas ir žmogaus teisės

Pilietinis dalyvavimas yra glaudžiai susijęs su įvairiomis žmogaus teisėmis, įskaitant žodžio laisvę, asociacijų laisvę ir teisę į taikius susirinkimus, teisę į laisvus rinkimus ir diskriminacijos draudimą.

Apie šį Gidą

Šio gido tikslas – paskatinti piliečius sužinoti apie savo teises į pilietinį dalyvavimą ir ja naudotis bei padėti jiems teisiniais aspektais tapti aktyviais visuomenės gyvenimo dalyviais.

Šiame gide paaiškinamos piliečių ir nepiliečių teisės į pilietinį dalyvavimą ir kaip įstatymai gina šias teises. Taip pat pateikiama informacija apie tai, kaip skųstis ir kokios galimos teisinės gynimo priemonės, kai buvo pažeista teisė į pilietinį dalyvavimą.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma