Gydymas psichinės sveikatos priežiūros įstaigoje turėtų būti savanoriškas ir pagrįstas jūsų informuotu sutikimu. Informuotas sutikimas reiškia, kad gydytojai pateikė informaciją apie jūsų ligą, ir jūs sutinkate su būtinu gydymu. Nepaisant to, galite patekti į psichinės sveikatos priežiūros įstaigą, jei turite psichinį sutrikimą ar negalią, kuriems toks gydymas reikalinga. Tokiais atvejais jūs būsite pradėti gydyti psichinės sveikatos priežiūros įstaigoje be jūsų sutikimo.

Priverstinio gydymo tipai

Lietuvos įstatymai leidžia taikyti keturias priverstinio gydymo praktikos rūšis:

  1. kai tai reikalinga jūsų ar visuomenės saugumui, arba kai jūs nebegalite pasirūpinti savimi
  2. kai Teismas nusprendžia, kad įvykdėte nusikalstamą veiką būdami nepakaltinami, ir kad psichinės sveikatos priežiūros įstaigos pagalba būtina. Taip pat tais atvejais, kai poreikis taikyti priverstinį gydymą atsirado po nuosprendžio paskelbimo
  3. kai Teismas nurodė, kad baudžiamojoje byloje turi būti atliktas psichinis vertinimas
  4. buvimas psichinės sveikatos priežiūros įstaigoje gali būti būtina apsaugos priemonė kol vyksta baudžiamasis procesas, jei jūsų gebėjimai rūpintis savimi neegzistuoja arba yra itin sumažėję

Priverstinis gydymas ir žmogaus teisės

Žmogaus teisės draudžia neteisėtą ir savavališką psichinės sveikatos priežiūrą. Todėl valdžios institucijoms reikia rimtų argumentų riboti jūsų laisvę, jiems reikia laikytis aiškiai nustatytų procedūrų ir jie neturi elgtis su jumis nepagarbiai. Gydymo procese gali būti pažeistos tokios žmogaus teisės kaip teisė į laisvę ir saugumą, teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, teisė į gyvybę, elgiamasi nehumaniškai ar žeminančiai, vykdomas kankinimas, taip pat gali būti pažeista teisė į privatų gyvenimą.

Apie šį Gidą

Šiame Gide bus paaiškinta, kada jūs galite būti gydomas psichinės sveikatos priežiūros įstaigoje, kokia informacija jums turėtų būti teikiama, kokios tvarkos turėtų būti laikomasi ir kaip su jumis turėtų būti elgiamasi.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma