Nusikaltimas

Priverstinis gydymas psichinės sveikatos priežiūros įstaigoje leidžiamas tuomet, kai darydamas nusikalstamą veiką, asmuo dėl psichikos sutrikimo negalėjo suvokti jos pavojingumo arba valdyti savo veiksmų, arba susirgo psichine liga po apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo, ir kai gydymas psichinės sveikatos priežiūros įstaigoje yra būtinas.

Psichinės negalia ar sutrikęs intelektas

Yra atvejų, kai žmonės padaro nusikalstamas veikas būdami nepakaltinami ar ribotai pakaltinami. Nepakaltinamumas gali egzistuoti dėl psichinio sutrikimo arba psichinės negalios. Taip pat gali būti, kad psichinė negalia pasireiškė po asmens nuteisimo.

Jei asmuo yra nepakaltinamas, teismas atleidžia asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės. Kai asmuo po nuosprendžio įgijo psichinę negalią, teismas panaikina bausmę. Tačiau abiem atvejais teismas gali paskirti priverstinį gydymą.

Jei asmuo yra ribotai pakaltinamas, teismas negali atleisti asmens nuo atsakomybės, bet gali sušvelninti bausmę. Šiuo atveju teismas taip pat gali skirti priverstinį gydymą, įskaitant priverstinį gydymą psichinės sveikatos priežiūros įstaigoje.

Priverstinis gydymas ir žmogaus teisės

Žmogaus teisių prasme priverstinis gydymas psichinės sveikatos priežiūros įstaigoje yra sulaikymas. Toks gydymas apriboja asmens laisvę ir gali riboti asmens privatų ir šeimyninį gyvenimą.

Neturėtumėte būti priverstinai gydomas tokio sprendimo tinkamai nepagrindžiant. Kitaip tariant, gydymas negali būti neteisėtas. Taip pat svarbu, kad jus gydant su jumis būtų elgiamasi pagarbiai, turėtumėte gauti tinkamą gydymą ir gyventi žmoniškomis ir tinkamomis sąlygomis.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma