Kiekvienas žmogus turi teisę reikšti savo nuomonę ir idėjas bei įvairiomis formomis dalytis informacija. Žmogaus teisių prasme tai vadinama saviraiškos laisve. Ši laisvė draudžia valstybei ir kitiems visuomenės nariams naudoti cenzūrą ir gali būti apribota tik dėl labai svarbių priežasčių.

Saviraiškos laisvė ir demokratija

Saviraiškos laisvė yra svarbi žmogaus teisė, be kurios visuomenė nebūtų demokratiška. Ji leidžia laisvai keistis idėjomis, nuomonėmis ir informacija, taip sukurdama sąlygas visuomenės nariams turėti nuomonę apie visuomenei svarbias problemas. Saviraiškos laisvė leidžia vykti viešosioms diskusijoms ir palaiko laisvą ir nepriklausomą žiniasklaidą, užtikrina piliečių informuotumą ir skaidrų valstybės veikimą.

Apribojimai

Teisė į saviraiškos laisvę yra labai plati, tačiau ne beribė, ji gali būti ribojama. Tai galima tada, kai vieno asmens saviraiškos laisvė pažeidžia kito asmens teises arba visuomenės, kaip visumos, vertybes. Tokiose situacijose valstybė gali teisėtai riboti saviraišką arba taikyti atsakomybę už žalą sukėlusią saviraišką. Žalingos saviraiškos pavyzdžiai yra šmeižtas, neapykantos kalba, neteisėtas privačios informacijos atskleidimas, nešvankybės, pornografija, autorių teisių pažeidimai. Ribodama laisvą saviraišką valstybė gali siekti apsaugoti tokius interesus ir vertybes kaip viešoji tvarka, visuomenės sveikata ar dora, nacionalinis saugumas, valstybės ar komercinės paslaptys. 

Žiniasklaida

Saviraiškos laisvė suteikia žiniasklaidai specialias teises ir pareigas. Žiniasklaida informuoja visuomenę apie viešąjį interesą atitinkančius dalykus ir sukuria reikšmingą platformą viešosioms diskusijoms, tyrimams ir apmąstymams. Taigi nepriklausoma žiniasklaida ir kokybiška žurnalistika laikomos demokratinės visuomenės „sergėtojomis“.

Apie šį Gidą

Šiame Gide aiškinami saviraiškos laisvės principai ir atvejai, kada šią laisvę galima teisėtai riboti. Taip pat išsamiai nagrinėjamas saviraiškos laisvės suderinamumas su privatumu bei šmeižto ir neapykantos kalbos draudimas. Be to, Gidas padės suprasti specialias žiniasklaidos teises ir laisves, taip pat asmenų teisę gauti iš valstybės institucijų viešąją ir riboto naudojimo informaciją. Skyrius Kaip pasiskųsti padės suprasti, kokių veiksmų turėtumėte imtis susidūrę su galimu žmogaus teisių pažeidimu.

Įvertinkite savo žinias

Jei naudojate Gidą mokymosi tikslais, Gidas sudaro galimybę pasitikrinti savo žinias apie Gide esančias žmogaus teisių temas atliekant testus.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma