Prieiga prie informacijos

Teisė gauti informaciją yra saviraiškos laisvės dalis. Tai reiškia, kad turite teisę gauti informaciją, kurią suteikia kiti asmenys. Jūs taip pat turite teisę gauti oficialią informaciją, kuria disponuoja viešosios valdžios institucijos.

Prieiga prie informacijos yra svarbi dėl dviejų priežasčių:

  • Ji susijusi su saviraiškos laisve ir piliečių dalyvavimu viešajame gyvenime. Neturėdami galimybės naudotis tokiais informacijos šaltiniais kaip spaudos leidiniai, radijas ir televizija arba socialiniai tinklai, žmonės negalėtų sužinoti įvairių nuomonių visuomenei aktualiomis ir su valstybės politika susijusiomis temomis. Tai būtina, kad žmonės galėtų susidaryti savo nuomonę šiomis temomis ir jas aptarti.
    Taigi prieiga prie informacijos yra ypač svarbi žiniasklaidos priemonėms, kad jos galėtų sukurti forumą viešoms diskusijoms ir prisidėtų prie viešųjų reikalų aptarimo.
  • Prieiga prie informacijos yra labai svarbi norint užtikrinti, kad valstybės valdymas būtų atviras ir prieinamas ir kad valdžia dirbtų visuomenės interesams. Visuomenė gali tikėtis, kad valdžios institucijos suteiks prieigą nors prie tam tikros informacijos, paaiškinančios ir pagrindžiančios vykdomą politiką ir veiksmus. Pavyzdžiui, paaiškinti, kodėl valdžios institucijos nusprendė parduoti valstybei priklausančią bendrovę arba paaiškinti ir pateikti dokumentus, parodančius, koks suplanuotos atliekų perdirbimo gamyklos poveikis aplinkai. 

Prašymas pateikti informaciją iš valstybinių įstaigų

Kaip pilietis, turite teisę gauti oficialią informaciją, kuria disponuoja valstybės valdžios institucijos. Skaitykite apie tai, kaip paprašyti viešos arba riboto naudojimo informacijos ir kaip pateikti skundą, jeigu jūsų prašymas buvo nepagrįstai atmestas.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma