Viešoji informacija

Visa informacija, kuria disponuoja valstybės institucijos, jeigu ji nepriskirta riboto naudojimo informacijai, turi būti laisvai prieinama visuomenei.

Prašymas

Paprašę valstybės institucijų pateikti viešąją, bendrai prieinamą informaciją, neprivalote paaiškinti, kokiam tikslui šios informacijos prašote. Galite prašyti, kad valstybinės įstaigos viešąją informaciją pateiktų įvairiais būdais – žodžiu, raštu ar elektroninėms priemonėmis.  

Terminas

Jeigu jūsų prašoma informacija nereikalauja papildomų įstaigos veiksmų, pastaroji, gavusi jūsų prašymą, privalo pateikti informaciją per 20 darbo dienų. Priklausomai nuo jūsų prašymo, informacija gali būti jums suteikta žodžiu, raštu arba, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis.  

Mokestis

Tais atvejais, kai jūsų prašymas nereikalauja papildomų valstybinės įstaigos veiksmų, informacija turi būti pateikiama nemokamai. Tačiau gali būti pareikalauta sumokėti išlaidas už prašomos informacijos paiešką ar dokumentų kopijas. Bet kokiu atveju mokestis už informaciją negali viršyti išlaidų, kurias įstaiga patyrė vykdydama jūsų prašymą.

Atsisakymas ir paaiškinimas

Valstybinės įstaigos negali atsisakyti suteikti jums prieigą prie viešosios informacijos, kuria disponuoja. Jeigu institucija iš dalies ar visiškai nesuteikia jums prieigos prie savo turimos viešos informacijos, ji privalo pateikti raštišką sprendimą, kuriame išdėstomi:

  • motyvai, pagrindžiantys priežastis, kodėl nebuvo suteikta prieiga prie prašomos informacijos
  • tokio atsisakymo teisinis pagrindas, kuriame nurodomas atitinkamas teisės aktas
  • apskundimo procedūra ir terminas, jums nesutinkant su šiuo sprendimu

Apskundimas

Skaitykite daugiau apie tai, kaip pateikti skundą, jeigu jums nebuvo suteikta prieiga prie viešos informacijos. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma