Jeigu nukentėjote nuo neapykantos kalbos, galite keliais būdais reikalauti atlyginti jums tokiomis kalbomis padarytą žalą. Dažniausiai neapykantos kalba ištiriama nagrinėjant baudžiamąją bylą, be to, galite pareikšti ir civilinį ieškinį dėl kompensacijos.

Skundas skleidėjui

Tam tikrais atvejais naudinga pirmiausia susisiekti su neapykantos kalbos skleidėju, pvz., pranešant socialinių tinklų administratoriams apie neapykantos atvejus, kuriuos pastebite šiuose socialiniuose tinkluose. Tai ypač aktualu tais atvejais, kai nesate tiesiogiai nukentėję nuo neapykantos kalbos arba neketinate inicijuoti baudžiamojo proceso.

Taip pat svarbu įvertinti, ar platforma, kurioje skelbiama ar per kurią skleidžiama neapykantos kalba, yra atsakinga. Jeigu platforma atsisako pašalinti neapykantos kalbą, jai gali būti skirta bauda ar pritaikyta griežtesnė atsakomybė. Tokiu atveju taip pat galėtumėte prašyti kompensacijos.

Žurnalistų etikos inspektorius

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos tikslas – užtikrinti, kad vieša informacija gerbtų žmogaus teises ir laisves. Žurnalistų etikos inspektorius atsako už skundų dėl neapykantos kalbos tyrimą, kai tai susiję su viešąja informacija.

Žurnalistų etikos inspektorius turi teisę perspėti autorių ir skleidėją apie pažeidimus, nurodyti atsiimti klaidingus teiginius ir, tam tikrais atvejais, taikyti administracinę atsakomybę.

Prieš kreipiantis į teismą kartais yra naudinga pirmiausia kreiptis su skundu į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, nes ji gali padėti surinkti reikalingus įrodymus.

Skaitykite daugiau, kaip pasiskųsti žurnalistų etikos inspektoriui.

Baudžiamoji byla

Jeigu manote, kad tapote neapykantos kalbos taikiniu, galite kreiptis į policiją, reikalaudami iškelti baudžiamąją bylą.  

Jeigu policija atmeta jūsų prašymą iškelti baudžiamąją bylą, tačiau manote, kad toks sprendimas nepagrįstas, galite jį apskųsti prižiūrinčiajam prokurorui. Skundą privalote pateikti per 7 dienas nuo sprendimo gavimo dienos. Apskundimo terminas ir procedūra turi būti nurodyti sprendime.

Skaitykite daugiau apie baudžiamąją atsakomybę.

Civilinis ieškinys

Nepriklausomai nuo baudžiamosios bylos baigties, turite teisę pareikalauti piniginės kompensacijos iš autorių ar skleidėjų, paskelbusių informaciją, kuri sukėlė jums moralines kančias arba dėl kurios patyrėte materialinę žalą. Tokį ieškinį galite pareikšti dviem atvejais:  

  • Pirma, jeigu policija iškėlė baudžiamąją bylą ir nustatė kaltinamuosius, galite pareikalauti kompensacijos iš kaltinamųjų baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu. Jeigu nagrinėjant baudžiamąją bylą jūsų reikalavimai dėl piniginės kompensacijos nebuvo visiškai patenkinti, galite pareikšti atskirą civilinį ieškinį.
  • Antra, galite patys inicijuoti civilinį procesą ir pareikalauti piniginės kompensacijos iš informacijos autorių ar skleidėjų, nors policija ir prokuratūra atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. Šiuo atveju turėsite įrodyti, kad ginčijami teiginiai (ar kitos išraiškos formos) sukėlė jums moralines kančias arba materialinę žalą.  

Skaitykite daugiau apie civilinę atsakomybę.

Skundas dėl šmeižto

Net jeigu įžeidžiančio pobūdžio teiginiai neprilygo neapykantos kalbai ir nebuvo palaikyti nusikaltimu, vis tiek galite traktuoti šiuos teiginius kaip šmeižikiškus ir juos apskųsti. Skaitykite daugiau apie šmeižtą ir apie tai, kaip pateikti skundą.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma