Baudžiamoji atsakomybė

Ekstremaliausiais atvejais neapykantos kalba bus laikoma nusikalstama veika. Kai asmuo kaltinamas nusikalstamos veikos padarymu, jis vadinamas kaltinamuoju, o veika nagrinėjama baudžiamajame procese.

Kaltininkų patraukimas baudžiamojon atsakomybėn parodo valstybės gebėjimą užtikrinti žmogaus teises. Jeigu valstybė nesugeba užtikrinti tinkamo baudžiamojo proceso ir nuteisti kaltininko, tai gali pažeisti žmogaus teises.

Baudžiamoji atsakomybė ir žmogaus teisės

Draudimas kankinti, nežmoniškai ar žeminančiai elgtis

Efektyvus baudžiamasis procesas ir kaltininkų traukimas atsakomybėn užtikrina valstybės įsipareigojimų saugoti nukentėjusiųjų teises ir sustabdyti žmogaus teisių pažeidimus. Jeigu atsakingos institucijos nesugeba apsaugoti nukentėjusiojo tinkamai ištiriant neapykantos atvejus, traukiant atsakomybėn ir teisiant (esant pagrindui – nuteisiant) kaltininką, tai gali lemti draudimo kankinti, nežmoniškai ar žeminančiai elgtis pažeidimą.

Diskriminacijos draudimas

Neapykantos kalba gali būti laikoma diskriminacijos forma. Valstybės nesugebėjimas reaguoti į neapykantos incidentus su atitinkamu kruopštumu gali lemti diskriminacijos draudimo pažeidimą kartu su kitų žmogaus teisių pažeidimais.

Teisė į teisingą teismą

Jei valstybės institucijos, tiriančios neapykantos incidentą, arba teismai nesilaiko procedūrų, nustatytų teisės aktuose, arba teismo procesas užtrunka per ilgai, tai gali pažeisti teisę į teisingą teismą.

Kaltininko žmogaus teisės taip pat daugiausia yra susijusios su teise į teisingą teismą.

Apie šį skyrių

Šis Gido skyrius paaiškina kada neapykantos kalba gali lemti baudžiamosios atsakomybės taikymą kaltininkui.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma