Jeigu nukentėjusysis nepateikė prašymo dėl kompensacijos baudžiamojo ar administracinių nusižengimų proceso metu, asmuo gali pateikti atskirą civilinį ieškinį dėl žalos atlyginimo. Šis ieškinys teikiamas bendrosios kompetencijos teismui. Civilinį ieškinį galima pareikšti net ir tais atvejais, kai baudžiamojo proceso metu kaltinamasis buvo išteisintas.

Nukentėjusysis gali prašyti kompensacijos dėl patirtos:

  • materialinės žalos
  • moralinės žalos

Kompensacijos dydis

Teismas, nustatydamas kompensacijos dydį dėl patirtos moralinės žalos, atsižvelgs į:

  • pažeidimo sunkumą
  • patirtus sužalojimus ir jų pasekmes
  • psichologines traumas, kurias galimai patyrė nukentėjusysis, ir kitus elementus

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma