Neapykantos kalba ir įžeidžiančio pobūdžio teiginiai

Skirtumas tarp to, kas gali būti ir negali būti laikoma neapykantos kalba, yra labai nedidelis. Įžeidžiančio pobūdžio teiginius arba turinį galima atpažinti lengvai, tačiau nustatyti, ar šie teiginiai laikytini neapykantos kalba, gali būti sunku. 

Vien įžeidžiančio pobūdžio teiginių negalima savaime laikyti neapykantos kalba. Saviraiškos laisvė taikoma ne tik teiginiams ar turiniui, kurie yra palankiai sutikti ar laikomi neįžeidžiančiais arba neutraliais. Ji taikoma ir teiginiams, kurie įžeidžia, šokiruoja ar trikdo.

Todėl svarbu tiksliai atskirti neapykantą kurstančias kalbas nuo kitų įžeidžiančio pobūdžio, nepopuliarių ar ekstremalių požiūrių ar teiginių.

pavyzdys Teiginys gali prieštarauti daugumos nuomonei, atrodyti įžeidžiantis ir kupinas neapykantos, tačiau neapykanta ar prievarta juo neskatinama.

Principai

Atskiriant neapykantos kalbą nuo teisėtų viešųjų diskusijų, reikia atsižvelgti į šiuos principus:

  • tam tikrų teiginių turinį
  • kontekstą, kuriame tai buvo išreikšta
  • šių teiginių autoriaus tikslą
  • kaip auditorija suvokė šiuos teiginius

Pranešimas apie neapykantos kalbą

Pranešdamos apie problemas ar transliuodamos viešąsias diskusijas, žiniasklaidos priemonės gali atvirai išreikšti neapykantos kalbos pavyzdžius. Tačiau nereikėtų painioti atvejų, kai vien tik pranešama apie viešąjį interesą atitinkančią problemą ir kai pranešami teiginiai propaguojami. 

pavyzdys Žurnalistas gali paskelbti interviu su rasistine jaunimo organizacija, kai per interviu šios organizacijos nariai atvirai reiškia savo rasistinius šūkius. Žurnalistas ar skelbėjas neatsako už šiuos šūkius, jeigu jis aiškiai atsiriboja nuo šių pažiūrų, o šis interviu buvo paskelbtas tik norint informuoti visuomenę apie rasizmą kaip šiuolaikinę ir aktualią socialinę problemą.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma