Privačiai išreikšta neapykanta

Nereikėtų turėti iliuzijų, kad neapykanta ir įžeidžianti kalba, nukreipta prieš individus ar grupes, nėra kasdienis dalykas privačiame gyvenime. Kai kurie asmenys savo neigiamą nuomonę apie tam tikrus individus (grupes) privačiuose pokalbiuose gali išreikšti itin grubiai.

pavyzdys Draugai, kartu žaisdami kompiuterinius žaidimus, išsako rasistinius juokelius.

Įprastai privati komunikacija nebus laikoma neapykantos kalba, nes neapykantos kalbos tikslas – viešai kurstyti asmenis ar visuomenę skleisti neapykantą ir smurtą. Todėl privati saviraiška nelems žmogaus teisių pažeidimų ir asmenys už tai nebus traukiami atsakomybėn. Tačiau svarbu turėti omenyje, kad, nesiimant priemonių privačiai išreikštai neapykantai užkardyti, ji persikelia į viešąją erdvę, taip skatindama tolesnę įtampą ir susiskaldymą visuomenėje bei skatindama kitas diskriminacijos ir prievartos formas. Todėl valstybė turėtų stengtis šviesti visuomenę apie neapykantos kalbos ir diskriminacijos žalą.

Viešai išreikšta neapykantos kalba

Viešai išreikšta neapykantos kalba laikoma rimtu teisės pažeidimu ir už ją gali būti taikoma atsakomybė. Lietuvos baudžiamoji teisė už neapykantos kalbą numato baudą, areštą ar laisvės atėmimą, jeigu kalbos buvo viešos ir jomis buvo siekiama pažeminti, sukurstyti diskriminaciją, neapykantą ar prievartą. Neapykantos kalba gali būti įvairių formų ir skleidžiama ne tik realiame gyvenime, bet ir internete. Neapykantos kalba gali būti skirstoma į skirtingas kategorijas, pvz., neapykantos kalba, skatinanti neapykantą, arba neapykantos kalba, šlovinanti karo nusikaltimus, ir kita.

pavyzdys Grupė asmenų surengė nesankcionuotą viešą susirinkimą netoli vietinės bažnyčios, per susirinkimą šaukė neapykantos kupinus šūkius, nukreiptus prieš katalikus.

Neapykantos kalba internete

Internete išreikšta neapykantos kalba įprastai yra daugiau toleruojama, nei neapykantos kalba, išreikšta ne internete (realiame gyvenime), ir, deja, ją sunkiau kontroliuoti. Taip pat internete vartotojams daug lengviau būti užgauliems. Neapykantos kalbą internete skatina jos padarinių nuvertinimas bei iliuzija, kad vartotojai internete yra nebaudžiami ir apsaugoti anonimiškumo. Tačiau toks mąstymas nėra teisingas, nes teisėsaugos institucijos deda pastangas kovoti su neapykantos kalba internete.

pavyzdys Keli vartotojai paskelbė neapykantos komentarus po naujienų portalo straipsniu, kuriame aprašoma gėjų pora, auginanti vaiką. Šie vartotojai buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl neapykantos kurstymo.

Įprastai neapykantos kalba internete bus prilyginama neapykantos kalbai, išreikštai kitur (realiame gyvenime), ir todėl vartotojai, skleidžiantys neapykantą, gali būti patraukti atsakomybėn. Dėl interneto specifikos platformos ir portalai, kurie sukuria sąlygas neapykantos kalbai skleisti ir laiku tos kalbos nepašalina, taip pat gali būti traukiami atsakomybėn.

pavyzdys Naujienų portalui buvo skirta bauda, nes portalas nesiėmė veiksmų pašalinti neapykantos komentarų, kurie buvo paskelbti po naujienų straipsniu apie žydus, taip pat nesiėmė veiksmų ir po to, kai buvo gautas skundas dėl šių komentarų.

Neigimas, sumenkinimas, pagarba ir šlovinimas

Valstybė turi teisę bausti už viešą genocido, nusikaltimų žmogiškumui ir karo nusikaltimų neigimą, sumenkinimas, garbinimą ir šlovinimą, kai tai daroma taip, kad galėtų kurstyti neapykantą ar smurtą prieš asmenis ar jų grupes.

pavyzdys Per televizijos interviu asmuo pasisako, kad Holokaustas lėmė tik kelių, o ne milijonų, žydų mirtį, taip paneigdamas nusikaltimo egzistavimą.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma