Neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba

Neapykantos kalba viešai kursto neapykantą ar smurtą prieš individus ar grupes, remiantis tam tikrais šių asmenų bruožai. Neapykantos kalba užtraukia atsakomybę, tačiau būtina atskirti neapykantos kalbą ir neapykantos nusikaltimus.

Skirtumas tarp neapykantos kalbos ir neapykantos nusikaltimų

Beveik visi teisės pažeidimai, įtvirtinti įstatymuose, gali būti laikomi neapykantos nusikaltimais, jei jie turi du neapykantos nusikaltimui būtinus elementus – įstatyme įtvirtinta, kad tai yra teisės pažeidimas, ir veika turi neapykantos motyvą. Priešingai, neapykantos kalba yra unikali nusikalstama veika. Neapykantos kalba yra bet kokia neapykantos ir prievartos, nukreiptos į asmenį ar jų grupę, kurstymo, skleidimo ar pateisinimo forma, pagrįsta tam tikrais požymiais, pavyzdžiui, lytimi, seksualine orientacija, rase, etnine priklausomybe, tautybe, kalba, amžiumi, sveikatos būkle, religija ar įsitikinimais. Neapykantos kalba pažeidžia nukentėjusiojo orumą. Neapykantos kalba neturi pagrindinės nusikalstamos veikos. Tai reiškia, kad jeigu neapykantos kalba neturi neapykantos motyvo, tai tik asmens saviraiška, kuri neužtraukia atsakomybės. Neapykantos nusikaltimai yra daug platesnė sąvoka, nei neapykantos kalba. 

pastaba Visi žiauriausi neapykantos kalbos atvejai turėtų būti laikomi neapykantos nusikaltimais. Tačiau ne visi neapykantos nusikaltimai turi neapykantos kalbos elementų.

Lietuvoje neapykantos kalba yra nusikalstama veika, įtvirtinta Baudžiamajame kodekse. Neapykantos kalbos nesaugo saviraiškos laisvė.

Skaitykite daugiau apie neapykantos kalbą.

Neapykantos kalbos elementai neapykantos nusikaltimuose

Neapykantos kalbos elementai gali egzistuoti prieš, per ar po neapykantos nusikaltimo ir valstybė turi pareigą įtraukti šiuos elementus į nusikalstamos veikos tyrimą.

pavyzdys Jei liudytojai nurodo, kad kaltinamasis vartojo homofobiškus šūksnius prieš užpuolant tos pačios lyties porą, į tai turėtų būti atsižvelgta tyrimo metu.

Jei kaltinamasis turėjo tokių daiktų kaip knygos, muzikos įrašai, plakatai, kurie rodo asmens nusiteikimą prieš asmenų grupę ar rodo neapykantą, tai taip pat turėtų būti įtraukta į neapykantos nusikaltimo tyrimą.

pavyzdys Jei per kratą įtariamojo gyvenamojoje vietoje policija rado ksenofobinių plakatų po to, kai įtariamasis įvykdė išpuolį prieš imigrantus, tai turėtų būti įtraukta į tyrimą.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma