Saviraiškos laisvė ir privatumas

Saviraiškos laisvė gali būti nesuderinama su kitų asmenų teise į privatų gyvenimą. Todėl svarbu nustatyti ribą tarp teisės pranešti visuomenei apie viešą interesą atitinkančias problemas ir asmens teisės į privatų gyvenimą. 

Kilus ginčui, teismai gali pritaikyti apribojimus ir sankcijas dėl skelbiamų teiginių, pareiškimų ar publikacijų, kurie neteisėtai ir nepagrįstai pažeidžia asmens privatumą. Šiuo atveju vieno asmens saviraiškos laisvė apribojama tam, kad būtų apsaugotas kito asmens privatumas. 

Teisė į privatų gyvenimą

Teisė į privatų gyvenimą apima šeiminį, namų gyvenimą, įskaitant jūsų buvimo vietos, susirašinėjimo, sveikatos būklės ir kitų asmeninio gyvenimo aspektų neviešinimą. Asmens privataus gyvenimo detalių atskleidimas gali būti laikomas įsikišimu, kuris gali pažeisti asmens privatumą ir lemti neigiamas pasėkmes arba sukelti žalą.

Publikacijoje, kuri laikytina kišimusi į privatų gyvenimą, gali būti pateikta ir teisingos informacijos. Tačiau netgi tokiu atveju gali būti draudžiama skelbti privačią informaciją, siekiant apsaugoti asmens privatumą.

Viešasis interesas ir asmens statusas

Kai kuriais atvejais galima atrasti svarbių priežasčių asmeninio gyvenimo informacijai paviešinti. Pavyzdžiui, kai kalbama apie visuomenei svarbią problemą arba siekiama prisidėti prie viešų diskusijų.

Tačiau kiekvienu atskiru atveju reikia įvertinti ką galima viešinti ir kada ši informacija laikytina viešuoju interesu. Aptariamo asmens statusas leidžia sieti jo privatų gyvenimą su viešuoju interesu. Tada, kai kalbama apie viešąjį asmenį, kurio veiksmai prilygsta didžiulei viešojo intereso svarbai, kišimasis į jo privatų gyvenimą vertinamas ne taip griežtai, kaip kišimasis į atsitiktinio privataus asmens gyvenimą. 

Teisėti apribojimai

Privatumo pažeidimo atveju bet kuri teismo pritaikyta priemonė ar sankcija, ribojanti pareiškimo autoriaus ar skelbėjo saviraiškos laisvę, turi būti teisėta. Tai reiškia, kad priemonė arba sankcija turi:

  • būti nustatyta įstatyme
  • siekti teisėto tikslo – apsaugoti asmenų privatumą
  • būti būtina ir proporcinga

Apie šį skyrių

Šiame skyriuje išsamiau susipažinsite su aspektais, kurie yra svarbūs sprendžiant ar tam tikra publikacija pažeidė kitų asmenų teisę į privatų gyvenimą.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma