Jūs turite teisę pateikti skundą ir paprašyti kompensacijos, jeigu esate manote, kad, viešinant informaciją, susijusią su jūsų privačiu gyvenimu, buvo pažeista jūsų teisė į privatų gyvenimą.

Taip pat turite teisę skųstis, jeigu manote, kad jums buvo neteisėtai užkirstas kelias paviešinti informaciją apie kieno nors kito privatų gyvenimą arba buvote už tai patrauktas atsakomybėn. Be to, galite pateikti skundą, jeigu manote, kad jums buvo paskirta neproporcingai didelė bauda.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma