Priemonės ar sankcijos, kuriomis apribojama jūsų saviraiškos laisvė, turi būti pritaikytos tik tuo atveju, jeigu jos yra:

  • nustatytos įstatyme
  • būtinos norint pasiekti teisėtą tikslą – apsaugoti kitų asmenų privatų gyvenimą
  • proporcingos

Jeigu teismas, teisėsaugos ar kitos institucijos nustatė jūsų saviraiškos laisvės apribojimus, kurie nėra pagrįsti bent vienu iš išvardytų kriterijų, jūsų teisės galėjo būti pažeistos. 

Apeliacinis skundas

Neteisėtas jūsų saviraiškos laisvės apribojimas gali būti susijęs su teismo klaida taikant teisės aktus. Pavyzdžiui, apribodamas jūsų saviraiškos laisvę, teismas gali suklysti vertindamas ir tinkamai neatsižvelgdamas į viešąjį interesą dėl jūsų paviešintos informacijos. Tokiais atvejais galite apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą aukštesniam teismui. Jeigu aukštesnis teismas atmeta jūsų skundą, galite pateikti skundą Aukščiausiajam Teismui, kurio sprendimas yra galutinis. 

Jeigu skundą atmeta ir Aukščiausiasis Teismas, galite skųstis Europos Žmogaus Teisių Teismui.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma