Viešasis interesas ir privatumas

Asmens statusas visuomenėje yra svarbus nustatant, kiek jo privatus gyvenimas yra susijęs su viešuoju interesu. Svarbu įvertinti ar privataus gyvenimo informacijos paviešinimas gali būti pagrįstas. Asmens statusas susijęs ne tik su jo žinomumu visuomenėje, bet ir su jo atliekamomis funkcijomis.

Viešinimo tikslas

Privataus gyvenimo paviešinimas gali būti svarbus, jeigu tokiu būdu paskelbiama viešąjį interesą atitinkanti informacija. Todėl žurnalistai ir žiniasklaidos priemonės turi tam tikrą laisvę nuspręsti, kokios informacijos reikia pasakojimui. Tam tikrą privačią informaciją gali paskelbti ir privatus asmuo, dalyvaudamas viešose diskusijose visuomenei svarbiomis temomis. 

Net ir tais atvejais, kai paviešinta privati informacija yra susijusi su viešuoju interesu, jos skelbėjas turi užtikrinti, kad būtų paviešinta tik būtina informacija, bet ne daugiau. 

Viešieji asmenys

Viešieji asmenys, pavyzdžiui, politikai ar garsenybės, ypač atlikdami savo funkcijas, turi būti pasirengę tam, kad jų asmeniniu gyvenimu bus domimasi labiau negu kitų asmenų.

pavyzdys Žiniasklaidos priemonė gali paskelbti apie garsaus, paauglių dievinamo, dainininko priklausomybę nuo narkotikų. Panašiai viešuoju interesu bus pagrįstas ir kitas žiniasklaidos priemonės pranešimas apie vyriausybės narį, atostogų metu išplaukusį į kelionę su jachta, kurią finansuoja viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi bendrovė.

Privatūs asmenys

Asmenų, kurie neatlieka jokių viešųjų funkcijų, privatus gyvenimas saugomas kur kas griežčiau negu viešųjų asmenų. Taip yra todėl, nes jų profesinė veikla ar visuomeninis statusas gerokai mažiau siejamas su viešuoju interesu, kuriuo būtų galima pagrįsti kišimąsi į jų privatų gyvenimą.

Apribojimai

Jeigu tam tikras asmuo ar problema atitinka viešąjį interesą, tai nereiškia, kad asmens privatus gyvenimas nesaugomas. Tai pasakytina ir apie viešuosius asmenis.

Tai reiškia, kad būtina įvertinti viešinamą privataus gyvenimo informaciją atsižvelgiant į jų pasirinktą visuomeninį vaidmenį ir atitinkamą viešąjį interesą. Ginčo atveju paviešintos privačios informacijos autoriai ir skelbėjai turi pagrįsti šiuos dalykus:

  • kaip ir kodėl informacija yra susijusi su viešuoju interesu
  • kad buvo paviešinta tik būtina informacija, ne daugiau 

pavyzdys Jeigu skaitytojai jau žino pakankamai informacijos apie ministro priklausomybę ir gydymą, visiškai nebūtina skelbti ligoninėje besigydančio ministro nuotraukas, kad pasakojimas atrodytų dar įtikinamesnis. 

Viešasis interesas ar smalsumas?

Jeigu tam tikras pareiškimas pažeidė privatumą, informacijos autorius ar skelbėjas turi įrodyti, kad privačią informaciją paviešino dėl būtinybės įspėti visuomenę apie tam tikrą viešojo intereso problemą. Tačiau su privačiu gyvenimu siejamas viešasis interesas neturi būti painiojamas su visuomenės smalsumo tenkinimu. Todėl komerciniai interesai arba sensacija ar apkalbomis pagrįstas, pramogai skirtas straipsnis veikiausiai nebus laikomas teisėtu viešuoju interesu.

pavyzdys Jeigu garsaus žmogaus asmeninės nuotraukos viešinamos tik siekiant patenkinti žurnalo skaitytojų smalsumą, šiuo atveju paskelbta informacija neprisidės prie bendrų diskusijų viešojo intereso temomis ir privataus gyvenimo viešinimas nebus pagrįstas.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma