Nėra baigtinio sąrašo, nurodančio, kokia informacija apie asmens privatų gyvenimą gali būti skelbiama arba neskelbiama. Tai reikia įvertinti kiekvienu atskiru atveju atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes.

Vertinimas

Vertinant, ar paskelbiant informaciją buvo nepagrįstai kišamasi į privatų gyvenimą, svarbu atsižvelgti į publikacijos turinį, formą ir rezultatą. Kitaip tariant, reikia įvertinti šiuos aspektus: 

  • kišimosi į privatų gyvenimą lygį
  • būdą, kaip buvo paskelbta informacija apie privatų gyvenimą
  • būdą, kaip asmuo, apie kurį skelbiama, buvo pavaizduotas 
  • informacijos sklaidos mastą
  • žalą, kurią asmeniui padarė informacijos paviešinimas

pavyzdys Pagrindinių faktų apie tam tikrus privataus gyvenimo aspektus, pvz., biografijos faktų, paviešinimas, gali būti pagrįstas viešuoju interesu. Tačiau ypač asmenišką ar intymią informaciją, pvz., ligoninėje gydomo asmens nuotraukas, galima viešinti tik dėl labai svarbių ir pagrįstų priežasčių. 

Nuotraukų viešinimas

Nors saviraiškos laisvė leidžia skelbti ir nuotraukas, šioje srityje asmenų teisių ir reputacijos apsaugai skiriama ypač daug dėmesio. 

Atsižvelgiant į nuotraukose vaizduojamą situaciją ir jų pobūdį, pirmame laikraščio puslapyje skelbiami asmeninio gyvenimo akimirkų vaizdai gali kelti stiprų privataus gyvenimo pažeidimo ar net persekiojimo įspūdį. Tokio įkyrumo pavyzdys gali būti nuolatinis garsenybių ramybės drumstimas ar persekiojimas, kurio imasi bulvarinė spauda, ir nuotraukų apie jų buvimo vietą viešinimas, siekiant tiesiog patenkinti skaitytojų smalsumą.