Sankcijos

Teismui nustačius, kad be pateisinamos priežasties paskelbėte informaciją apie kieno nors privatų gyvenimą, būsite patraukti atsakomybėn. Priklausomai nuo proceso, kuriame dalyvaujate, gali būti taikoma baudžiamoji ar civilinė atsakomybė.

Abiem atvejais teisėjas turi tam tikrą laisvę pasirinkti, kokio sunkumo atsakomybę taikyti. Tai reiškia, kad teisėjas turi įvertinti, pavyzdžiui, kokio dydžio kompensacija arba kokio dydžio bauda būtų proporcinga pagal žalą, kurią padarė informacijos paviešinimas. 

Vis dėlto pernelyg griežtos sankcijos gali pažeisti saviraiškos laisvę, net jeigu paskelbta informacija pažeidė kieno nors privatumą. 

Baudžiamoji atsakomybė

Baudžiamoji atsakomybė už privatumo pažeidimą gali būti taikoma, jeigu informacija apie jūsų privatų gyvenimą:

  • buvo paskelbta asmens, kuris sužinojo ją eidamas tarnybines pareigas, arba
  • buvo surinkta pažeidžiant jūsų privatų bendravimą, pvz., neteisėtai klausantis jūsų telefoninių pokalbių

Tačiau baudžiamoji atsakomybė yra išimtis, nes tai paprastai reiškia papildomus apribojimus, pavyzdžiui, lemia asmens teistumą, kuris gali apriboti jo galimybes ateityje užsiimti tam tikra veikla. Baudžiamoji atsakomybė taip pat gali atgrasyti žiniasklaidą nuo savo vaidmens vykdymo demokratinėje visuomenėje.

Taigi, valdžios institucijos turėtų įrodyti realų poreikį taikyti baudžiamąją atsakomybę. Atsižvelgiama į tai, kad asmeniui, kuris pažeidė privatumą ginčijamais teiginiais, galima pritaikyti mažiau apribojančias priemones, pavyzdžiui, pareikalauti piniginės kompensacijos, iškeliant civilinę bylą. 

Civilinės teisių gynimo priemonės: kompensacija ir atsiprašymas

Jeigu kas nors mano, kad jūsų publikacija pažeidė jo teisę į privatų gyvenimą, labiausiai tikėtina, kad jums bus iškelta civilinė byla ir pasinaudota civilinių teisių gynimo priemonėmis. Paprastai šios priemonės yra piniginė kompensacija arba atsiprašymas. 

Teisėjas, spręsdamas dėl civilinių teisių gynimo priemonių rūšies arba kompensacijos dydžio, privalo užtikrinti proporcingumą apribojant jūsų saviraiškos laisvę ir apsaugant kito asmens privatumą. Taigi, priimdamas tokį sprendimą, teisėjas turi įvertinti:

  • privačios informacijos paviešinimo tikslą
  • įsikišimo į privatumą sunkumą (pvz., labai intymių ar gėdingų nuotraukų paskelbimas ar privačių, bet ganėtinai neutralių faktų, apie kieno nors buvimo vietą atskleidimas)
  • asmeniui sukeltus sunkumus
  • žalos atlyginimo dydį panašiais atvejais

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma