Saviraiškos laisvė ir reputacija

Kritikos skelbimas arba viešai reiškiama aštri nuomonė gali turėti neigiamų pasekmių kitiems žmonėms, ypač jeigu toks pareiškimas visiškai arba iš dalies neatitinka tiesos. Šmeižtas – tai melagingo arba iš dalies melagingo pareiškimo, kenkiančio kito asmens, asmenų grupės ar bendrovės reputacijai, skelbimas.  

Ginčo atveju teismai gali taikyti apribojimus ir atsakomybę už informacijos, kritikos ar labai įžeidžiančių ir žeminančių nuomonių skleidimą, jeigu jos gali pakenkti kitiems asmenims ir yra melagingos arba nepagrįstos faktais. Tokiu atveju vieno asmens saviraiškos laisvė gali būti apribota siekiant apsaugoti kito asmens reputaciją, garbę ar orumą. 

Faktinis pagrįstumas

Šmeižto byloje teismas vertins, ar ginčijamas pareiškimas yra pagrįstas galiojančiomis ir patikimomis aplinkybėmis. Jeigu pareiškime pateikiami faktai, autorius ar leidėjas turi įrodyti, kad jie tikrai teisingi. Jeigu pareiškimas atspindi nuomonę, autorius ar leidėjas turi pateikti pakankamai faktinių duomenų, leidžiančių šią nuomonę pagrįsti. 

pavyzdys Jeigu viešai pareiškiate, kad koks nors asmuo buvo neištikimas savo sutuoktiniui / sutuoktinei, šis asmuo gali paduoti jus į teismą už šmeižtą, kuriuo buvo įžeista jo garbė ir orumas. Teisme turėsite įrodyti, kad žinote faktų, kuriais galite pagrįsti savo pareiškimą.

Viešasis interesas ir asmens statusas

Kiekvienu konkrečiu atveju reikia įvertinti leistinų pareiškimų rūšis ir tai, ar jų faktinis pagrįstumas yra pakankamas. Leistina kritika ir ją pagrindžiančių faktų mastas taip pat priklauso nuo asmens, kuriam ji taikoma, statuso ir viešojo intereso dėl jo. Jeigu kalbama apie viešąjį asmenį, kurio veiksmai atitinka svarbų viešąjį interesą, pareiškimą pagrindžiančių faktų svarba bus vertinama ne taip griežtai kaip nežinomo privataus asmens atveju. 

pavyzdys Pareiškimas, kuriame teigiama, kad politikas galbūt neišvengė interesų konflikto, remiantis menkais įrodymais, vertinamas ne taip griežtai kaip ginčas, susijęs su privačiu asmeniu.

Teisėti apribojimai

Bet kokia teismo paskirta priemonė ar sankcija, apribojanti autoriaus ar leidėjo saviraiškos laisvę, turi būti pagrįsta. Tai reiškia, kad priemonė ar sankcija turi atitikti šias sąlygas: 

  • ji turi būti nustatyta įstatymu;
  • ji turi siekti įstatymuose numatyto tikslo apsaugoti kitų asmenų reputaciją, garbę ir orumą;
  • ji turi būti būtina ir proporcinga. 

Apie šį skyrių

Šiame skyriuje galite daugiau paskaityti apie šmeižto bylose svarbius aspektus. 

Šis puslapius naudoja "sausainiukus" (angl. cookies). Sužinokite daugiau.

×