Jeigu manote, kad apie jus buvo paskelbtas šmeižtas ir įžeidžiančio pobūdžio pareiškimai, yra keletas būdų, kuriais galite pasinaudoti savo teisėms ginti:

Skundas žiniasklaidai

Jeigu faktai arba nuomonė, kurie, jūsų įsitikinimu, yra šmeižtas, buvo paskelbti spaudoje arba elektroninėmis žiniasklaidos priemonėmis, televizija ar radiju, turite teisę pateikti žiniasklaidos priemonei neteisingų teiginių paneigimą ir prašyti tai paskelbti nemokamai. Prašyme turėtumėte nurodyti, kuriuos faktus ar informaciją laikote šmeižtu, taip pat turite nurodyti publikavimo datą ir vietą. Per dvi savaites nuo gavimo dienos žiniasklaidos priemonė turi paskelbti jūsų paneigimą arba raštu pranešti jums apie sprendimą to neskelbti, išsamiai paaiškindama šio sprendimo priežastis ir motyvus. 

Jeigu žiniasklaidos priemonės redaktorius nusprendžia jūsų paneigimą paskelbti, jis turi būti paskelbtas taip pat kaip ir anksčiau skelbta informacija.

pavyzdys Jeigu iš pradžių informacija buvo paskelbta pirmame laikraščio puslapyje paryškintomis didžiosiomis raidėmis, paneigimas turi būti išspausdintas tokiu pat spaudos stiliumi ir tame pačiame puslapyje, kuriame buvo paskelbta pirminė informacija.

Žurnalistų etikos inspektorius

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba yra atsakinga už viešosios informacijos suderinamumą su žmogaus teisių principais.

Žurnalistų etikos inspektorius nagrinėja skundus dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos garbės ir orumo, teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimo, neapykantos kalbos.

Žurnalistų etikos inspektorius turi teisę įspėti informacijos autorių ar platintoją, reikalauti, kad būtų paneigta informacija ir tam tikrais atvejais gali taikyti administracinę atsakomybę.

Kai kuriose situacijose gali būti naudinga prieš pareiškiant ieškinį teisme kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, nes ji gali padėti surinkti reikiamus įrodymus.

Skaitykite daugiau kaip pateikti skundą Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.

Civilinis procesas

Galite teisme pareikšti civilinį ieškinį šmeižto autoriui ar skleidėjui. Ieškinį galite pareikšti ir tada, kai jau kreipėtės į atitinkamą žiniasklaidos priemonę, prašydami viešai paneigti, jūsų manymu, šmeižtą atitikančią informaciją, tačiau žiniasklaidos priemonė atsisakė tai padaryti.

Be to, civilinį ieškinį galima pareikšti ir tada, kai šmeižikiško pobūdžio teiginiai nebuvo paskelbti žiniasklaidoje, bet tapo žinomi didelei auditorijai ar paskleisti kitu būdu.

Teisme galite reikalauti vienos ar daugiau toliau išvardytų civilinių teisių gynimo priemonių: 

  • atsiprašymo už šmeižtą
  • klaidingų teiginių paneigimo
  • piniginės kompensacijos

Jeigu prašytumėte kompensacijos, turėtumėte pagrįsti teismui, kodėl prašote konkraus dydžio sumos. 

Baudžiamasis procesas

Išimtiniais atvejais galite prašyti policijos pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeižto prieš informacijos autorių ar skleidėją. Baudžiamoji atsakomybė už šmeižtą gali būti taikoma, kai:

  • šmeižta tyčia
  • šmeižtas neatitinka faktinių aplinkybių
  • šmeižta gali jus pažeminti ar išjuokti arba susilpninti pasitikėjimą jumis
  • šmeižtas buvo išreikštas viešai arba paviešintas spaudoje ar kitose žiniasklaidos priemonėse

Apeliacinis skundas

Jeigu policija atmeta jūsų pareiškimą dėl baudžiamosios bylos iškėlimo, tačiau manote, kad toks policijos sprendimas yra nepagrįstas, galite jį apskųsti bylą prižiūrinčiam prokurorui. Skundą privalote pateikti per 7 dienas nuo sprendimo gavimo datos. Sprendime turi būti nurodyta apskundimo procedūra ir apskundimo terminas. 

Papildomas civilinis ieškinys

Jeigu policija pradeda ikiteisminį tyrimą ir pareiškia kaltinimus konkrečiam asmeniui, galite iš kaltinamojo pareikalauti kompensacijos baudžiamajame procese. Jeigu jūsų reikalavimas dėl piniginės kompensacijos baudžiamojoje byloje nepatenkinamas arba patenkinimas nevisiškai, galite pareikšti atskirą civilinį ieškinį.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma