Imtis tam tikrų priemonių ar sankcijų, apribojančių jūsų saviraiškos laisvę, galima tik, kai sankcijos: 

  • nustatytos įstatyme
  • būtinos norint pasiekti teisėtą tikslą apsaugoti kitų asmenų reputaciją, garbę ir orumą
  • proporcingos

Jeigu teismas, teisėsaugos ar kitos institucijos savo sprendimais apribojo jūsų saviraiškos laisvę, tačiau šie apribojimai neatitinka bent vieno iš paminėtų kriterijų, tokį sprendimą galite ginčyti aukštesnės instancijos teisme.

Civilinis procesas

Nepagrįstas jūsų saviraiškos laisvės apribojimas taip pat gali būti susijęs su teismo klaida taikant teisės aktus. Pavyzdžiui, apribodamas jūsų saviraiškos laisvę, teismas neatskyrė faktų ir nuomonių arba jūsų paviešintos informacijos neįvertino kaip viešojo intereso. Tokiais atvejais pirmos instancijos teismo sprendimą galite apskųsti aukštesniam teismui. Jeigu aukštesnės instancijos teismas skundą atmeta, dar galite skųstis Aukščiausiajam Teismui, kurio sprendimas yra galutinis. 

Jeigu jūsų skundą atmeta ir Aukščiausiasis Teismas, galite pateikti skundą Europos Žmogaus Teisių Teismui

Baudžiamasis procesas

Jeigu jūsų atveju buvo pritaikyta baudžiamoji atsakomybė, galite ginčyti jos pagrįstumą aukštesnės instancijos teisme. Jeigu aukštesnės instancijos teismas skundą atmeta, galite pateikti skundą Aukščiausiajam Teismui, kurio sprendimas yra galutinis. Jeigu skundo nepatenkina ir Aukščiausiasis Teismas, dar galite skųsis Europos Žmogaus Teisių Teismui

Jeigu aukštesnės instancijos teismas arba Aukščiausiasis Teismas jūsų skundą patenkina ir atsakomybę panaikina kaip nepagrįstą ir neteisėtą, kai kuriais atvejais turite teisę pateikti civilinį ieškinį dėl žalos, patirtos dėl neteisėtų valstybės pareigūnų ar institucijų veiksmų, atlyginimo. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma