Skirtumas

Šmeižto (garbės ir orumo įžeidimo) atveju labai svarbu skirti:

Fakto konstatavimą

Jeigu ginčijamame pareiškime ar publikacijoje pateikiami faktai, autorius ar leidėjas turi teismui įrodyti, kad šie faktai yra neabejotina tiesa.

Nuomonę

Jeigu ginčijamas pareiškimas ar publikacija yra nuomonė, autorius ar leidėjas turi teismui įrodyti, kad yra pakankamai faktų šiai nuomonei pagrįsti.

Faktai

Faktas – tai informacija, kurios teisingumą arba klaidingumą galima objektyviai patikrinti. Todėl jeigu nurodote faktus, kuriuos kitas asmuo ginčija kaip neatitinkančius tikrovės, turėsite įrodyti jų teisingumą. 

pavyzdys Jeigu viešai paskelbiate, esą koks nors asmuo davė kyšį miesto merui siekdamas, kad šio asmens įmonė laimėtų viešųjų pirkimų konkursą, turėsite įrodyti, kad tai tiesa.

Nuomonė

Nuomonė, arba subjektyvus vertinimas, yra tik jūsų nuomonė apie tam tikrą įvykį ar asmenį. Ši nuomonė grindžiama jūsų turima informacija. Subjektyvus vertinimas yra tik jūsų požiūris, todėl niekas negali objektyviai patikrinti ar įrodyti jo teisingumo ar klaidingumo. 

Tačiau tai nereiškia, kad kritinis subjektyvus asmens vertinimas gali neturėti jokio ryšio su realybe. Kritinė nuomonė, ypač jeigu ji išreikšta užgauliai, įžeidžiančia kalba, gali būti perdėta, jeigu nėra pakankamai pagrįsta faktais.

pavyzdys Jeigu viešai sukritikuojate kokį nors asmenį ir pavadinate jį „melagiu“, neįmanoma pareikalauti iš jūsų įrodyti šios nuomonės teisingumo. Tačiau turėtumėte pateikti bent keletą faktų, kurie pagrįstų jūsų nuomonę, kad asmuo melavo.

Faktinis pagrįstumas

Faktinio pagrįstumo mastas priklauso nuo jūsų teiginių rimtumo ir turi būti vertinamas kiekvienu atveju. Kuo rimtesni ir aiškesni teiginiai, tuo tikslesnis ir patikimesnis turi būti faktinis pagrindimas.

pavyzdys Jeigu viešai tvirtinate, kad koks nors asmuo yra vagis, savo nuomonę turite pagrįsti patikimais faktais.

Vertinimas

Siekiant atskirti faktus nuo nuomonės svarbu atsižvelgti ne tik į tiesioginę žodžių reikšmę, bet ir į: 

  • pareiškimų kontekstą
  • tai, kaip auditorija juos suprato
  • reikšmę, kurią jiems suteikė autorius

Neretai sunku įvertinti ar tam tikras pareiškimas yra tik nuomonė, ar faktų konstatavimas. Tais atvejais, kai subjektyvus vertinimas yra artimas faktų konstatavimui, iš pareiškimo autoriaus ar leidėjo gali būti nereikalaujama įrodyti savo nuomonės teisingumą, bet reikalaujama pateikti nuomonei pagrįsti pakankamus faktus.

Šis puslapius naudoja "sausainiukus" (angl. cookies). Sužinokite daugiau.

×