Teisėti apribojimai

Saviraiškos laisvė gali būti ribojama, jeigu šią teisę įgyvendinantis asmuo ar asmenų grupė pažeidžia kito asmens ar asmenų grupės teises arba pagrindines visuomenės vertybes. Bet kokie apribojimai turi būti pagrįsti ir išimtiniai – taikomi tik individualiais atvejais.

Teisių suderinamumas

Viešos kalbos, straipsniai ir kitos saviraiškos formos gali stipriai pažeisti kito asmens ar asmenų grupės interesus ar net kurstyti prievartą ar neapykantą. Taigi vieno asmens ar asmenų grupės saviraiškos laisvė turi būti derinama su kitų asmenų teisėmis. Saviraiškos laisvė gali būti ribojama, kai šią laisvę įgyvendinantis asmuo ar asmenų grupė pažeidžia kito asmens ar asmenų grupės teises arba pagrindines visuomenės vertybes.

Ši nuostata taip pat taikoma prieigai prie informacijos. Pavyzdžiui, žvalgybos tarnybų pareigūnams ir medicinos personalui draudžiama atskleisti informaciją, kurią jie sužinojo eidami savo pareigas.

Vertinimo kriterijai

Vis dėlto visi saviraiškos laisvės apribojimai turi būti teisėti ir išimtiniai – taikomi tik individualiais atvejais. Taigi policija, teismai, valstybinės įstaigos ir net privatūs asmenys ir organizacijos privalo įrodyti, kad bet kokia apribojimo priemonė:

  • yra nustatyta įstatymuose
  • siekia teisėto tikslo
  • yra būtina norint užtikrinti teisėtą tikslą
  • yra proporcinga

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma