Saviraiškos laisvės apribojimas reiškia, kad valstybė kaip nors sutrukdo jums išreikšti savo idėjas. Paprastai taip nutinka, kai valstybė iš anksto uždraudžia skleisti ar reikšti idėjas (išankstinis apribojimas) arba taiko sankcijas autoriui ar skelbėjui po idėjų viešinimo (apribojimas po viešinimo).

Išankstinis apribojimas

Išankstiniu apribojimu siekiama neleisti viešai skleisti idėjų, kad kiti žmonės neturėtų galimybės jų sužinoti. Išankstinio apribojimo priemonių pavyzdžiai yra teismo sprendimas uždrausti publikuoti straipsnį ar knygą arba įsakymas laikinai sustabdyti laidos transliaciją radijo ar televizijos eteryje.

Išankstinis apribojimas gali būti taikomas tik išimtiniais atvejais ir turi būti pagrįstas labai svariomis priežastimis, pavyzdžiui, poreikiu užkirsti kelią prievartos prieš konkrečią etninę ar religinę grupę kurstymui.

Šios priemonės sutrikdo pačią saviraiškos laisvės esmę, t.y. sukliudo apsikeisti informacija ir idėjomis su tais, kurie nori jas gauti, bei neleidžia gavėjui apie jas susidaryti nuomonės. Kaip tik todėl teismai turi labai griežtai vertinti, ar šios priemonės leistinos.

Apribojimas po viešinimo

Apribojimo po viešinimo tikslas – taikyti atsakomybę autoriui, komentatoriui ar skelbėjui po to, kai idėja ar informacija buvo paskelbta viešai. Paprastai taip atsitinka teismui ar kitoms valstybės institucijoms nustačius, kad ši informacija ar idėjos yra neteisėtos. Dažniausiai apribojimai po viešinimo įgyvendinami taikant įvairias civilinės atsakomybės formas.

pavyzdys Jeigu paskelbta klaidinga informacija pakenkė asmens garbei ar orumui, kaltininkui gali būti nurodyta sumokėti kompensaciją, atšaukti klaidingą informaciją ir/arba atsiprašyti.

Kai kuriais atvejais gali būti taikomos baudžiamoji arba drausminė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė – tai griežčiausia atsakomybės rūšis, ikuri gali būti taikoma tik esant svarioms priežastims, pavyzdžiui, siekiant užkirsti kelią prievartai, fizinei grėsmei ar neapykantos kalbai. Šios bausmės visada turi būti proporcingos tam teisėtam tikslui, kurio jomis siekiama.

pavyzdys Jeigu ligoninės darbuotojas atskleidžia informaciją apie garsaus asmens medicininę būklę, jam gali būti pritaikyta drausminė atsakomybė. Asmuo, kuris patyrė žalą dėl asmeninės informacijos atskleidimo, turi turėti įstatymų numatytą teisę pareikšti civilinį ieškinį ir reikalauti kompensacijos už moralinę žalą. Tačiau baudžiamoji atsakomybė, pagal kurią asmuo būtų nuteistas laisvės atėmimo bausme, šioje situacijoje tikriausiai būtų neproporcinga priemonė.