„Sergėtojos“ vaidmuo

Žiniasklaidai patikėtas labai svarbus vaidmuo: informuoti visuomenę apie jai svarbias problemas ir sukurti platformą viešoms diskusijoms, svarstymams ir tiriamajai veiklai. Dėl šio vaidmens nepriklausoma ir kokybiška žiniasklaida yra laikoma kiekvienos demokratinės visuomenės „sergėtoja“.

Specialios teisės, laisvės ir apsauga

Žiniasklaida dirba visos visuomenės labui, nuolat informuodama ją ir užtikrindama visuomenės nariams galimybę stebėti ir tirti vyriausybės, politikų ir kitų, svarbius visuomeninius vaidmenis atliekančių, asmenų darbą. Todėl žiniasklaidos priemonės turi daugiau laisvės ir naudojasi didesne apsauga. Pavyzdžiui, reikšdami kritiką, žurnalistai gali vartoti šiurkštesnes, aštresnes sąvokas, gali neatskleisti savo informacijos šaltinių.

Pareigos ir atsakomybė

Vis dėlto šios specialios teisės ir laisvės ne beribės – jos taip pat susijusios su pareigomis ir atsakomybe. Žurnalistai prisiima ypatingą atsakomybę visuomenei, nes turi skelbti teisingą ir patikrintą informaciją. Žurnalistų saviraiškos laisvė taip pat gali būti ribojama, jeigu jie peržengia kitų žmonių privatumo ribas arba kenkia jų reputacijai, paskelbus neteisingus pareiškimus. Pavyzdžiui, paskelbus privačią, viešojo intereso neatitinkančią informaciją arba faktais nepagrįstus teiginius. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma