Žiniasklaidai demokratinėje visuomenėje patikėtas labai svarbus „sergėtojo“ vaidmuo. Tai reiškia, kad žiniasklaida privalo informuoti visuomenę visais visuomenei įdomiais klausimais ir sukurti platformą viešoms diskusijoms bei svarstymams. Štai kodėl žiniasklaida turi specialią apsaugą ir teises, padedančias jai vykdyti savo funkcijas. 

Pranešimas apie viešąjį interesą atitinkančius dalykus

Visuomenė turi teisę gauti informaciją apie viešąjį interesą atitinkančius dalykus. Nėra aiškiai apibrėžta kas laikytina viešuoju interesu, todėl tai priklauso nuo diskusios temos ir konteksto. 

pavyzdys Pranešimas apie tai, kaip ministras piktnaudžiavo savo įgaliojimais, darydamas poveikį viešųjų pirkimų konkurso rezultatams, įtampos tarp etninių ar religinių grupių atvaizdavimas arba policijos atliekamo tyrimo nužudymo byloje trūkumų kritika – tokie reportažai aiškiai atspindėtų viešąjį interesą.

Apsauga

Žurnalistai, informuojantys apie viešąjį interesą atitinkančius dalykus, turi aukščiausio lygio apsaugą. Tai reiškia, kad jiems suteikta daugiau laisvės kritikuojant ir skelbiant informaciją, kuri kitu atveju pažeistų kitų žmonių teises. 

Bet net ir tokiais atvejais žiniasklaidos laisvė nėra beribė, tačiau bet kokie jos suvaržymai turi būti vertinami labai griežtai. Ši apsauga neatsiejama nuo pareigų ir atsakomybės, vadinamo profesinio elgesio standartu, kurio žiniasklaida turi laikytis. 

Pranešimas kitomis temomis

Žiniasklaidos teisės taip pat yra apsaugotos informuojant visuomenę kitomis temomis, kurios nesusijusios su viešuoju interesu, pavyzdžiui, apie pramogas. Kadangi tokie reportažai nesiejami su viešuoju interesu ir nėra patys svarbiausi, žiniasklaida turi mažiau laisvės kritikuoti arba skelbti informaciją ar teiginius, galinčius pažeisti kitų žmonių teises, pavyzdžiui, teisę į privatų gyvenimą. Skaitykite daugiau apie informavimą dėl privataus gyvenimo aspektų. 

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma