Teisė neatskleisti žurnalistų informacijos šaltinių

Žurnalistų informacijos šaltinių apsauga yra viena iš pagrindinių žurnalistams suteiktų teisių, kad jie galėtų įgyvendinti savo saviraiškos laisvę ir atlikti „visuomenės sergėtojų“ vaidmenį.

Nesant tokios apsaugos, žurnalistų informacijos šaltiniai gali atsisakyti padėti žurnalistams atlikti savo funkcijas. Žurnalistai turi šią teisę neatsižvelgiant į tai, ar jų šaltiniai gavo informaciją teisėtu ar neteisėtu būdu.

Teisė neatskleisti savo informacijos šaltinių apsaugo žurnalistus ne tik nuo tam tikrų įpareigojimų atskleisti savo informacijos šaltinio asmens duomenis, bet ir nuo policijos ar kitų viešosios valdžios institucijų veiksmų, kuriais būtų galima nustatyti šaltinio tapatybę.

pavyzdys Policija negali įpareigoti žurnalisto pateikti dokumentus, iš kurių turinio būtų galima nustatyti informacijos šaltinio tapatybę, negali klausytis žurnalistų telefoninių pokalbių, apieškoti žurnalisto namų ir tikrinti duomenų laikmenas.

Tačiau žurnalisto informacijos šaltinių slaptumas nėra absoliutus – tai gali būti ribojama esant išimtinėms aplinkybėms.

Apribojimai

Pareikalauti, kad žurnalistas atskleistų savo informacijos šaltinius, galima tik išimtinėmis aplinkybėmis, prireikus apsaugoti itin svarbius interesus.

pavyzdys Poreikis byloje identifikuoti asmenį (šaltinius), kuris nutekino konfidencialų bendrovės veiklos planą arba informaciją, nebus laikomas savaime svarbesniu už viešąjį interesą ir pateisinančiu žurnalistų informacijos šaltinių atskleidimą.

Į žurnalistų informacijos šaltinių slaptumo pažeidimą reikia žvelgti labai atsargiai. Turėtų būti atitinkamos teisinės apsaugos priemonės, neleidžiančios valdžios institucijoms šiomis išimtimis piktnaudžiauti. 

Nurodymą atskleisti informacijos šaltinį gali priimti tik teisėjas baudžiamojoje byloje, kruopščiai išnagrinėjęs visus susijusius interesus. Prieš priimdamas sprendimą, teisėjas turi apsvarstyti šiuos veiksnius:

  • ar prašoma informacija yra susijusi su ypač svarbiu viešuoju interesu, žmonių teisių ir laisvių apsauga ar teisingumo vykdymu
  • ar nėra kitų būdų (informacijos šaltinių) atskleisti informaciją, o jeigu yra, ar jais buvo pasinaudota

Teisėjas savo sprendime privalo pagrįsti, kodėl poreikis atskleisti informacijos šaltinį yra svarbesnis už žurnalistų saviraiškos laisvę ir jų informacijos šaltinių slaptumą. 

Apskundimas

Jeigu manote, kad teisėjo sprendimas atskleisti informacijos šaltinį yra neproporcingas ir neatsižvelgia į visus susijusius interesus, tokį sprendimą galite apskųsti aukštesnės instancijos teismui. Apskundimo procedūra ir terminas turi būti nurodytas sprendime. 

Aukštesnės instancijos teismas turi išnagrinėti jūsų skundą rašytinio proceso tvarka per 7 dienas. Aukštesnės instancijos teismo sprendimas yra galutinis.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma