Teisiškai pripažįstami santykiai

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje teigiama, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Santuoka gali būti sudaryta laisvu vyro ir moters sutikimu. Šeima susideda iš pareigos gerbti vienas kitą ir lygių teisių.

Šeima, siaurąja prasme, yra  teisiškai pripažįstami santuokos santykiai tarp vyro ir žmonos ir tarp tėvų ir vaikų, remiantis biologine tėvyste ar įvaikinimu

svarbu Teisiniu požiūriu įtėvio ir įvaikinto vaiko santykiai yra tokie patys kaip tėvų ir biologinio vaiko šeimos santykiai.

Vieno iš tėvų šeima

Santykis tarp dviejų tėvų ir jų vaiko sudaro tradicinį šeimos modelį, nesvarbu ar abiejų tėvų santykis yra teisiškai pripažintas, ar ne. Vis dėlto šeimą gali sudaryti vienas nesusituokęs ar išsiskyręs tėvas, gyvenantis kartu su savo vaiku. 

pavyzdys Viena motina, auginanti savo vaiką, net jei vaiko tėvas nežinomas, bus laikoma šeima.

Partnerystė

Pora nebūtinai turi būti susituokusi, kad būtų laikoma šeima. Pavyzdžiui, pora gali būti įregistravusi civilinę partnerystę, jei nacionalinė teisė numato tokią galimybę. 

svarbu Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato civilinės partnerystės reglamentavimą, tačiau jis nėra įsigaliojęs.

Faktiniai santykiai

Glaudūs asmeniniai santykiai, kurie atsirado be teisinio pripažinimo, taip pat gali būti šeimos santykiai. Vertinant, ar tokius santykius galima laikyti šeima, gali būti svarbūs šie veiksniai:

  • ar pora gyvena kartu
  • jų santykių trukmė
  • ar jie turi bendrų vaikų
  • ar jie įrodė savo įsipareigojimą vienas kitam kitu būdu 

pavyzdys Nesusituokusi pora, kuri keletą metų gyvena kartu ir turi bendrą vaiką, bus laikoma šeima.

Skaitykite daugiau apie faktinius santykius

Tos pačios lyties poros

Santykiai tarp dviejų tos pačios lyties asmenų, kurie gyvena kartu, nepriklausomai nuo to, ar jie yra registravę partnerystę, ar ne, gali būti laikomi šeima.

svarbu Šiuo metu Lietuvoje tos pačios lyties poros negali susituokti ar įregistruoti civilinę partnerystę.

Siekiant įvertinti ar tos pačios lyties poros santykius galima laikyti šeima, turi būti vertinamos tokios pat aplinkybės, kaip ir kitų porų atveju.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma