Skirtingi šeimos ryšiai

Šeimos santykiai grindžiami asmeniniais ryšiais tarp asmenų. Dažniausiai tai kraujo ryšys. Tačiau jūs taip pat galite būti siejamas su savo šeimos nariais oficialiai pripažintais santykiais, tokiais kaip santuoka, civilinė partnerystė ar įvaikinimas, arba, tam tikrais atvejais, dėl to, kad turite faktinius santykius grindžiamus bendru gyvenimu.

Kraujo ryšys

Mes dažnai vartojame žodį „šeima“ kalbėdami apie kraujo ryšį. Mes esame susiję su visais šeimos nariais (ir giminaičiais) dėl šių biologinių ryšių.

pavyzdys Jūsų giminės yra jūsų biologiniai tėvai, seneliai, broliai ir seserys ir jūsų biologiniai vaikai. Pusbroliai ir pusseserės, seneliai ir anūkai taip pat yra giminaičiai, jų santykius saugo žmogaus teisė į šeimą.

Teisiškai pripažinta šeima

Šeimos narių santykiai taip pat gali būti pagrįsti valstybės pripažinimu.

pavyzdys Santuoka įtvirtina santykius tarp vyro ir žmonos, taip pat santykius su jų artimaisiais - uošviu, anyta, svainiais ir pan. Įvaikinimas taip pat įtvirtinta santykius tarp įvaikių ir jų įtėvių, taip pat ryšius tarp vaikų ir jų įtėvių giminaičių.

pavyzdys Civilinė partnerystė nustato teisinius santykius tarp moters ir vyro, kartu gyvenant su tikslu sukurti šeimos santykius. Tai asmenims suteikia teises, taip pat sukuria atsakomybę.

Kiti santykiai

Faktiniai santykiai, kurie nėra teisiškai pripažinti, pavyzdžiui, bendrai gyvenanti pora, taip pat gali būti laikomi šeima, jei ji atitinka tam tikrus kriterijus. Norint įvertinti, ar tokie santykiai yra šeima, gali būti svarbūs šie veiksniai:

  • ar pora gyvena kartu
  • kokia santykių trukmė
  • ar jie turi bendrų vaikų
  • ar jie įrodė savo įsipareigojimą vienas kitam kitomis priemonėmis 

pavyzdys Pora, kuri keletą metų gyvena kartu ir turi bendrą vaiką, bus laikoma šeima.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma